Leakage Innovation Heatmap

Le Leakage Innovation Heatmap reprezintă o inițiativă semnificativă în domeniul gestionării scurgerilor de apă, desfășurată recent de companiile de apă din Regatul Unit în colaborare cu UK Water Industry Research (UKWIR). Această hartă de inovație este publicată pe site-ul UKWIR și oferă o imagine detaliată asupra cercetării și dezvoltării în acest domeniu critic pentru industria apei.

Descrierea Hartei de Inovație a Scurgerilor

Harta de inovație a scurgerilor include informații detaliate despre 417 de proiecte curente și recent finalizate, concentrate pe diverse aspecte ale managementului scurgerilor de apă. Fiecare proiect este clasificat în funcție de stadiul său de dezvoltare și de tema principală abordată. Principalele componente ale hărții includ:

 • Tipuri de Proiecte: Proiectele sunt împărțite în mai multe categorii principale, inclusiv conștientizarea și localizarea scurgerilor, prevenirea scurgerilor, repararea și remedierea scurgerilor.
 • Detalii Specifice ale Proiectelor: Acestea includ descrieri ale fiecărui proiect, obiectivele sale, metodele utilizate, rezultatele și impactul asupra industriei apei.
 • Legături către Proiecte de Cercetare UKWIR: Harta oferă legături către alte proiecte de cercetare relevante realizate de UKWIR în domeniul gestionării scurgerilor de apă, oferind astfel o bază extinsă de cunoștințe și resurse.
 • Legături către Proiecte OFWAT Innovation Fund: De asemenea, sunt incluse legături către proiecte finanțate de Fondul de Inovare OFWAT, care sunt direct relevante pentru gestionarea scurgerilor de apă.
 • Legături către Spring Knowledge Shares: Resource și schimburi de cunoștințe organizate de Spring, focusate pe teme legate de gestionarea scurgerilor de apă.

 

PROIECTE

ZERO LEAKAGE

 

 

Tematici și Rezultate ale Proiectelor

 1. Conștientizarea și Localizarea Scurgerilor:
  • Proiectele din această categorie se concentrează pe dezvoltarea și implementarea tehnologiilor avansate de detectare a scurgerilor, inclusiv utilizarea senzorilor IoT și a analizei datelor pentru identificarea punctelor de pierdere.
  • Exemplu: Implementarea unui sistem de monitorizare a fluxului în zonele de distribuție pentru identificarea nevoilor de reparare.
 2. Prevenirea Scurgerilor:
  • Îmbunătățirea metodelor și tehnologiilor pentru reducerea riscului de scurgeri prin măsuri proactive, cum ar fi reparații preventive și întreținere eficientă a rețelelor.
  • Exemplu: Dezvoltarea de materiale și tehnici noi pentru îmbunătățirea durabilității și rezistenței conductelor de apă.
 3. Repararea și Remedierea Scurgerilor:
  • Proiectele în această categorie vizează soluții inovatoare pentru repararea rapidă și eficientă a scurgerilor identificate, minimizând impactul asupra serviciului și a costurilor operaționale.
  • Exemplu: Implementarea tehnologiilor avansate de reparație sub presiune pentru reducerea timpilor de inactivitate și a pierderilor.

Impactul și Importanța Hărții de Inovație a Scurgerilor

Harta de inovație a scurgerilor are un impact semnificativ asupra industriei apei din Regatul Unit prin furnizarea unei structuri clare pentru dezvoltarea și implementarea de soluții inovatoare în gestionarea scurgerilor de apă. Aceasta nu doar că încurajează colaborarea între companii și instituții de cercetare, dar și promovează eficiența și sustenabilitatea în utilizarea resurselor de apă.

RAPOARTE CE POT FI STUDIATE:

https://ukwir.org/water-industry-technical-report?object=b219af0c-d145-4851-adda-8d4f93f0dbf1

Achieving zero leakage by 2050: Leakage detection by acoustic methods

https://ukwir.org/water-industry-technical-report?object=47b97593-a4a0-4b4f-8a4a-0fd50027ce0b

Improving the testing approach to novel lining materials for potable water networks – Phase 1

Understand the balance between use, supply pipe leakage, plumbing losses and meter under-registration

 

 

Leakage Innovation Heatmap reprezintă o resursă esențială pentru industria apei, orientată către atingerea obiectivului de zero scurgeri până în 2050 într-un mod sustenabil. Accesul la harta de inovație este disponibil publicului larg prin intermediul site-ului UKWIR, oferind posibilitatea descărcării sub forma unui fișier Excel pentru o utilizare mai eficientă și detaliată a informațiilor.

Pentru mai multe informații și acces la harta de inovație a scurgerilor, vizitați: Leakage Innovation Heatmap.

 

Leakage Innovation Heatmap reprezintă o componentă crucială în eforturile industriei apei din Regatul Unit de a transforma modul în care gestionăm scurgerile de apă. În contextul inițiativei „Big Questions” (BQ) ale UK Water Industry Research (UKWIR), se pun în aplicare strategii ambițioase pentru atingerea unor obiective cheie până în 2050. Aceste BQ reflectă angajamentul de a îmbunătăți durabilitatea, eficiența și performanța în sectorul apei.

BQ1 – HOW DO WE HALVE FRESHWATER ABSTRACTIONS IN A SUSTAINABLE WAY BY 2050?
BQ2 – HOW WILL WE ACHIEVE ZERO LEAKAGE IN A SUSTAINABLE WAY BY 2050?
BQ3 – HOW DO WE ACHIEVE ZERO INTERRUPTIONS TO WATER SUPPLIES BY 2050?
BQ4 – HOW DO WE ACHIEVE 100% COMPLIANCE WITH DRINKING WATER STANDARDS (AT POINT OF USE) BY 2050?
BQ5 – HOW WILL WE DELIVER AN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE WASTEWATER SERVICE THAT MEETS CUSTOMER AND REGULATOR EXPECTATIONS BY 2050?
BQ6 – HOW DO WE ACHIEVE ZERO UNCONTROLLED DISCHARGES FROM SEWERS BY 2050?
BQ7 – HOW DO WE ACHIEVE ZERO CUSTOMERS IN WATER POVERTY BY 2030?
BQ8 – HOW TO CONTINUE CREATING POSITIVE VALUE THROUGH ASSET MANAGEMENT DECISION MAKING?
BQ9 – HOW DO WE ENSURE THAT THE REGULATORY FRAMEWORK INCENTIVISES EFFICIENT DELIVERY OF THE RIGHT OUTCOMES FOR CUSTOMERS AND THE ENVIRONMENT?
BQ10 – HOW DO WE REMOVE MORE CARBON THAN WE EMIT BY 2050?
BQ11 – HOW DO WE EMBED AND MAXIMISE A SUSTAINABLE CIRCULAR ECONOMY WITHIN THE WATER SECTOR BY 2050?

BQ1 – Cum putem reduce abstracțiile de apă proaspătă cu 50% într-un mod durabil până în 2050?

BQ1 se concentrează pe reducerea semnificativă a abstracțiilor de apă proaspătă pentru a conserva resursele naturale și pentru a asigura disponibilitatea durabilă a apei. Inițiativele includ optimizarea utilizării resurselor, modernizarea infrastructurii și promovarea practicilor agricole și industriale sustenabile.

BQ2 – Cum vom realiza zero pierderi de apă într-un mod durabil până în 2050?

Obiectivul BQ2 este eliminarea completă a pierderilor de apă în sistemul de distribuție până în 2050. Acest obiectiv necesită inovații semnificative în detectarea și repararea scurgerilor, implementarea tehnologiilor inteligente și optimizarea managementului rețelelor de apă.

BQ3 – Cum vom realiza zero întreruperi ale alimentării cu apă până în 2050?

BQ3 se concentrează pe îmbunătățirea rezilienței rețelelor de distribuție a apei pentru a minimiza întreruperile în furnizarea apei potabile. Soluțiile includ investiții în infrastructură robustă, monitorizarea și predictivitatea evenimentelor în rețelele de apă.

BQ4 – Cum vom asigura 100% conformitate cu standardele de apă potabilă (la punctul de utilizare) până în 2050?

Obiectivul BQ4 vizează garantarea calității apei potabile în conformitate cu cele mai înalte standarde de sănătate publică și mediu. Inițiativele includ tehnologii avansate de tratare a apei și monitorizarea constantă a calității apei în întreaga rețea de distribuție.

BQ5 – Cum vom oferi un serviciu de apă uzată ecologic sustenabil, care să satisfacă așteptările clienților și ale reglementatorilor până în 2050?

BQ5 se axează pe transformarea serviciilor de apă uzată într-o componentă sustenabilă a ciclului hidrologic. Obiectivele includ reducerea impactului asupra mediului, utilizarea eficientă a resurselor și promovarea practicilor de gestionare a apelor uzate orientate spre sustenabilitate.

BQ6 – Cum vom elimina deversările necontrolate din rețelele de canalizare până în 2050?

Obiectivul BQ6 este reducerea la zero a deversărilor necontrolate de apă din sistemul de canalizare. Inițiativele includ modernizarea infrastructurii, implementarea sistemelor avansate de gestionare a fluxurilor de apă și măsuri stricte de control al poluării.

BQ7 – Cum vom elimina lipsa de apă pentru clienți până în 2030?

BQ7 se concentrează pe reducerea numărului de consumatori afectați de lipsa de apă prin optimizarea distribuției și accesului la resursele de apă. Inițiativele includ programe de educație și conștientizare, modernizarea rețelelor de distribuție și gestionarea eficientă a consumului.

BQ8 – Cum să continuăm să creăm valoare pozitivă prin luarea deciziilor în gestionarea activelor?

BQ8 explorează modalități de optimizare a deciziilor de gestionare a activelor pentru a maximiza eficiența, durabilitatea și valoarea adăugată în industria apei. Inițiativele includ implementarea practicilor de management al activelor bazate pe date și analiză predictivă.

BQ9 – Cum să ne asigurăm că cadru reglementar stimulează livrarea eficientă a rezultatelor corecte pentru clienți și mediu?

BQ9 se concentrează pe evaluarea și îmbunătățirea cadrelor reglementare pentru a promova practici de afaceri responsabile și inovatoare în industria apei. Obiectivele includ alinierea regulamentelor cu obiectivele de sustenabilitate și încurajarea inovării în soluțiile de management al apei.

BQ10 – Cum să captăm mai mult carbon decât emit până în 2050?

BQ10 explorează tehnologii și strategii pentru reducerea amprentei de carbon a sectorului apei, inclusiv captarea și stocarea carbonului în procesele de tratament și gestionare a apei.

BQ11 – Cum să integrăm și să maximizăm economia circulară sustenabilă în sectorul apei până în 2050?

BQ11 vizează transformarea sectorului apei într-un motor al economiei circulare, promovând reciclarea eficientă a apei, valorificarea resurselor și reducerea deșeurilor în procesele de gestionare a apei.