Managementul Activelor în Gestionarea Eficientă a Resurselor de Apă

În lumea modernă, unde conservarea resurselor naturale devine o prioritate, managementul activelor devine un pilon esențial în asigurarea eficienței operaționale și gestionării sustenabile a infrastructurii de distribuție a apei. În cadrul sectorului apei, această abordare cuprinzătoare nu se limitează doar la mentenanța echipamentelor, ci integrează o serie de strategii și tehnologii pentru a optimiza utilizarea resurselor financiare și pentru a preveni pierderile de apă.

Ce Înseamnă Managementul Activelor în Domeniul Apei?

Managementul activelor în sectorul apei constă în planificarea, implementarea și monitorizarea proceselor care țin de gestionarea infrastructurii hidraulice. Acesta include un spectru larg de activități, de la evaluarea stării tehnice a echipamentelor și a rețelei de distribuție, până la elaborarea unor strategii de întreținere și modernizare. În esență, managementul activelor urmărește optimizarea performanței infrastructurii și alocarea eficientă a resurselor.

Procesul de Implementare a Managementului Activelor în Gestionarea Apei

 1. Evaluarea Inițială: Primul pas în implementarea managementului activelor este realizarea unei evaluări cuprinzătoare a întregii infrastructuri de distribuție a apei. Aceasta implică identificarea tuturor activelor, precum conducte, rezervoare, stații de pompare și contoare, și evaluarea stării lor actuale.
 2. Colectarea Datelor: Un aspect crucial al managementului activelor este colectarea și analizarea datelor relevante pentru performanța activelor. Utilizarea senzorilor, a telemetriei și a altor tehnologii avansate ajută la obținerea unor informații în timp real, contribuind la identificarea rapidă a oricăror deficiențe sau probleme.
 3. Planificarea Intervențiilor: Pe baza datelor colectate, se dezvoltă planuri de intervenție și întreținere preventivă. Acest aspect include stabilirea priorităților în ceea ce privește reparațiile și modernizările, ținând cont de gradul de criticitate al fiecărei componente a infrastructurii.
 4. Implementarea Tehnologiilor Avansate: Utilizarea tehnologiilor avansate, cum ar fi sistemele de monitorizare a presiunii și a debitului, sistemele SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) și platformele IoT (Internet of Things), aduce o dimensiune digitală în managementul activelor. Aceste tehnologii facilitează colectarea și interpretarea datelor în timp real, oferind informații vitale pentru luarea deciziilor.
 5. Educație și Antrenament: Un element esențial în implementarea cu succes a managementului activelor este asigurarea că personalul este bine instruit și capabil să utilizeze tehnologiile și să implementeze strategiile stabilite. Antrenamentul continuu și educația sunt esențiale pentru asigurarea eficienței și sustenabilității procesului.

Beneficiile Managementului Activelor în Gestionarea Pierderilor de Apă

 • Eficiență Operațională: O abordare bine gândită a managementului activelor optimizează utilizarea resurselor, reducând costurile operaționale și îmbunătățind eficiența generală a sistemului.
 • Prevenirea Pierderilor: Monitorizarea continuă a activelor și intervențiile preventive ajută la prevenirea scurgerilor și a altor probleme, minimizând pierderile de apă și reducând costurile asociate.
 • Durabilitate și Sustenabilitate: Prin prelungirea duratei de viață a activelor și adoptarea unor practici sustenabile, managementul activelor contribuie la conservarea resurselor și la reducerea impactului asupra mediului.
 • Îmbunătățirea Calității Serviciilor: Prin monitorizarea și întreținerea eficientă a infrastructurii, managementul activelor contribuie la furnizarea unor servicii de calitate mai înaltă clienților și comunității în ansamblu.

Bogăția Beneficiilor Implementării Managementului Activelor

 1. Creșterea Performanțelor Financiare: Un sistem de management al activelor bine pus la punct contribuie la optimizarea utilizării resurselor financiare, prin identificarea și eliminarea pierderilor, precum și prin alocarea eficientă a investițiilor în funcție de priorități.
 2. Eficiența Managementului Riscului: Gestionarea eficientă a activelor include și evaluarea și gestionarea riscurilor asociate. Prin anticiparea și tratarea preventivă a potențialelor probleme, organizația devine mai rezistentă în fața unor situații neprevăzute, reducând astfel impactul asupra activelor și funcționării generale a afacerii.
 3. Îmbunătățirea Serviciilor și Rezultatelor: Un management corespunzător al activelor permite organizației să ofere servicii de calitate superioară clienților și să obțină rezultate mai bune în ceea ce privește performanța operațională. Identificarea și implementarea de practici mai eficiente conduc la îmbunătățirea continuă a rezultatelor organizației.
 4. Responsabilitate Socială și Prestigiu: Organizațiile care adoptă o abordare responsabilă și sustenabilă față de gestionarea activelor atrag atenția și recunoașterea în rândul comunității și al partenerilor de afaceri. Acest lucru poate consolida prestigiul organizației și crește încrederea clienților și a părților interesate.
 5. Sustenabilitate Organizațională: Prin asigurarea durabilității activelor și a proceselor operaționale, managementul activelor contribuie la construirea unei organizații rezistente în timp, capabilă să se adapteze la schimbări și să-și mențină performanța pe termen lung.

 

 

Rolul Cheie al Auditului și Certificării în Managementul Activelor

Auditarea și certificarea sistemului de management al activelor aduc o credibilitate suplimentară organizației, confirmând angajamentul acesteia față de standardele de excelență și sustenabilitate. Organismele de certificare au responsabilitatea de a asigura că auditorii implicați în procesul de certificare demonstrează competența necesară.

Cerinte Esențiale în Implementarea Managementului Activelor

Implementarea managementului activelor necesită o abordare holistică, iar standardul SR ISO/IEC TS 17021-5:2018 furnizează cerințe de competență suplimentare pentru personalul implicat în procesul de certificare. De la cunoștințele despre terminologie și definiții specifice managementului activelor, până la competențe tehnice în evaluarea sistemelor de management al activelor, standardul stabilește baza pentru asigurarea unui proces de certificare robust și credibil.

Organismele de certificare trebuie să asigure că echipele de audit au competențele necesare pentru domeniul specific de aplicare al fiecărui audit al sistemului de management al activelor. Aceasta implică cunoașterea terminologiei, practicilor, și a documentelor normative specifice pentru managementul activelor, dar și a detaliilor privind produsele, serviciile și tipurile de active relevante pentru client.

Standardele Internaționale și Evoluția Managementului Activelor

Adoptarea standardelor internaționale referitoare la managementul activelor, precum SR ISO 55000:2017, SR ISO 55001:2017 și SR ISO 55002:2017, aduce o perspectivă clară asupra aspectelor-cheie ale acestei discipline. Aceste standarde furnizează linii directoare pentru definirea, implementarea și menținerea unui sistem de management al activelor eficient, acoperind aspecte precum leadership-ul, planificarea, evaluarea performanței și îmbunătățirea continuă.

O Abordare Holistică Pentru Viitorul Apei

Managementul activelor nu este doar un concept, ci o necesitate în evoluția sectorului apei către un model durabil și eficient. Prin implementarea acestei abordări, organizațiile pot nu doar să gestioneze mai bine resursele și să prevină pierderile, ci să creeze și să mențină infrastructuri de apă care să răspundă nevoilor actuale și să contribuie la un viitor mai durabil și mai prosper.

Există o serie de cărți care abordează subiectul managementului activelor din diverse perspective, acoperind domenii precum finanțe, afaceri, tehnologie și inginerie. Iată câteva recomandări de cărți despre managementul activelor:

 1. „Maintenance and Reliability Best Practices” de Ramesh Gulati: O carte care acoperă aspecte cheie ale managementului activelor, concentrându-se pe bunele practici în mentenanță și fiabilitate.
 2. „Uptime: Strategies for Excellence in Maintenance Management” de John D. Campbell și James V. Reyes-Picknell: Această carte explorează strategiile pentru atingerea unui nivel ridicat de uptime în activitățile de mentenanță și gestionare a activelor.
 3. „Asset Management: A Handbook for Small Water Systems” de American Water Works Association (AWWA): O resursă utilă pentru gestionarea activelor în sistemele mici de furnizare a apei, oferind ghiduri și informații practice.
 4. „ISO 55000: Asset Management – A Practical Guide” de PAS 55 Consortium: O carte care explorează standardele internaționale ISO 55000 referitoare la managementul activelor și oferă un ghid practic pentru implementarea acestora.
 5. „Reliability-Centered Maintenance” de John Moubray: O lucrare care explorează metodele de mentenanță centrate pe fiabilitate și oferă informații valoroase despre gestionarea activelor într-un mod eficient.
 6. „Asset Management Excellence: Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions” de John D. Campbell și Andrew J. K.S. Jardine: Această carte se concentrează pe luarea deciziilor în ciclul de viață al echipamentelor și oferă instrumente practice pentru optimizarea gestionării activelor.
 7. „Implementing Asset Management: A Practical Guide” de David McKeown: O carte care furnizează un ghid practic pentru implementarea gestionării activelor în diverse industrii.
 8. „Physical Asset Management: An Organizational Challenge” de Nicholas Anthony John Hastings și J. Roy: O lucrare care examinează provocările organizaționale asociate cu managementul activelor fizice.
 9. „Asset Management for Infrastructure Systems: Energy and Water” de Terje Aven și Jan Erik Vinnem: O carte care se axează pe managementul activelor în domeniile energiei și apei, analizând aspecte specifice acestor sectoare.