Raportul ANRSC 2023: Analiza Performanței Operatorilor de Apă și Apă Uzată din România

În iunie 2024, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a publicat un raport comprehensiv privind performanța operatorilor de apă și apă uzată din România pentru anul 2023. Documentul detaliază stadiul pregătirii Planurilor de Afaceri de către operatorii regionali, reducerea pierderilor de apă, managementul activelor, eficiența energetică și eficiența personalului. De asemenea, sunt prezentate recomandări pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, autoritățile locale și operatori.

1. Stadiul Realizării Planurilor de Afaceri de către Operatorii Regionali

Planurile de Afaceri sunt esențiale pentru gestionarea eficientă și sustenabilă a serviciilor de apă și apă uzată. Raportul subliniază progresul fiecărui operator în dezvoltarea și implementarea acestor planuri, evidențiind aspectele care necesită îmbunătățiri.

Planuri de Afaceri ale Operatorilor de Apă

Conform Metodologiei Ordinului 230

 • 10 operatori au planuri de afaceri avizate conform prevederilor metodologice din Ordinul 230.

Conform Metodologiei Ordinului 231

 • 13 operatori au planuri de afaceri avizate conform prevederilor metodologice din Ordinul 231.

Aceste planuri sunt esențiale pentru eficientizarea și sustenabilitatea serviciilor de apă și canalizare, asigurând conformitatea cu reglementările și obiectivele strategice ale sectorului.

Pentru detalii complete, accesați raportul ANRSC.

2. Reducerea Pierderilor de Apă

Un aspect critic analizat în raport este efortul depus de operatori pentru a reduce pierderile de apă. Pierderile de apă reprezintă o provocare majoră în sector, afectând atât eficiența operațională cât și sustenabilitatea resurselor.

Măsuri de Creștere a Eficienței Utilizării Resurselor de Apă

Reducerea Pierderilor de Apă

Operatorii regionali trebuie să ia măsuri concrete pentru a reduce pierderile de apă, prezentând:

 • Balanța sau Bilanțul Apei: Dacă pierderile totale sunt sub 20%, se prezintă balanța apei; dacă pierderile sunt peste 20%, se prezintă bilanțul apei.
 • Programul de Investiții: Include investițiile planificate pentru reducerea pierderilor și strategia de control.
 • Ținte de Performanță Anuale: Se stabilesc obiective clare pentru fiecare an de reglementare privind reducerea pierderilor.

Implementare și Monitorizare

Prin implementarea acestor măsuri și monitorizarea activă, eficiența utilizării resurselor de apă se va îmbunătăți, contribuind la economia circulară și prevenirea schimbărilor climatice.

Investiții și Strategii de Control

Operatorii trebuie să elaboreze programe de investiții specifice pentru reducerea pierderilor de apă și să dezvolte strategii de control eficiente.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru creșterea eficienței în utilizarea resurselor de apă, reducând pierderile și contribuind la sustenabilitatea sectorului.

Pentru mai multe detalii, accesați raportul complet.

Măsuri de Creștere a Eficienței Utilizării Resurselor de Apă

Reducerea Pierderilor de Apă

Operatorii regionali trebuie să ia măsuri concrete pentru a reduce pierderile de apă, prezentând:

 • Balanța sau Bilanțul Apei:
  • Dacă pierderile totale de apă de la captare și până la utilizatori sunt mai mici de 20%, se prezintă balanța apei.
  • Dacă pierderile de apă sunt mai mari de 20%, se prezintă bilanțul apei.
 • Programul de Investiții:
  • Include investițiile planificate pentru reducerea pierderilor și strategia de control a acestora.
 • Ținte de Performanță Anuale:
  • Se stabilesc obiective clare pentru fiecare an de reglementare privind reducerea pierderilor de apă.

3. Managementul Activelor

Raportul evaluează gestionarea infrastructurii existente de către operatori, inclusiv întreținerea și modernizarea acesteia. Un management eficient al activelor este crucial pentru asigurarea unei furnizări continue și de calitate a serviciilor de apă și canalizare.

 

4. Eficiența Energetică

Eficiența energetică este un alt aspect important analizat. Documentul examinează măsurile adoptate pentru a îmbunătăți consumul de energie în operațiunile de apă și apă uzată, ceea ce contribuie la reducerea costurilor și a impactului asupra mediului.

Impactul Măsurilor de Creștere a Eficienței

 1. Gestionare Sustenabilă a Resurselor:
  • Reducerea pierderilor de apă este esențială pentru asigurarea unei gestionări sustenabile a resurselor de apă și protejarea mediului înconjurător.
  • Pierderile de apă implică costuri economice mari, afectând tarifele consumatorilor și eficiența operațională a operatorilor.
 2. Calitatea Serviciilor:
  • Minimizarea pierderilor de apă îmbunătățește calitatea serviciilor oferite.
  • Reducerea riscurilor asociate cu deficitul de apă și contribuția la conservarea resurselor naturale.
 3. Planuri de Afaceri Conform Ordinului 230:
  • Prin planurile de afaceri realizate conform prevederilor Ordinului 230, operatorii și-au propus implementarea de măsuri care să ducă la o reducere accelerată a nivelului pierderilor de apă.

Reducerea Pierderilor Comerciale

 • Erori de Măsurare și Furturi:
  • Reducerea pierderilor de apă comerciale, cauzate de erori de măsurare și furturi, este esențială pentru asigurarea unei gestionări eficiente și transparente.
  • Implementarea sistemelor avansate de măsurare și monitorizare și aplicarea măsurilor stricte de prevenire și sancționare a furturilor îmbunătățește viabilitatea financiară a operatorilor și încrederea consumatorilor.

5. Eficiența Personalului

Performanța și eficiența personalului sunt analizate pentru a identifica oportunități de îmbunătățire. Un personal eficient este esențial pentru operarea optimă și sustenabilă a serviciilor.

Recomandări

Raportul oferă recomandări pentru Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară, autoritățile locale și operatori, menite să îmbunătățească coordonarea și să optimizeze utilizarea resurselor.

Analiza Prețurilor și Tarifelor

Documentul include o analiză detaliată a prețurilor și tarifelor practicate de operatorii de apă și canalizare, relevând diferențele semnificative între regiuni. Aceste diferențe sunt esențiale pentru înțelegerea variabilității costurilor și impactul asupra consumatorilor.

Raportul ANRSC din 2023 oferă o imagine clară și detaliată a performanței operatorilor de apă și apă uzată din România, subliniind realizările și provocările sectorului. Analizele și recomandările incluse sunt esențiale pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor de apă și canalizare în România.

Pentru detalii complete și accesul la raportul integral, vizitați pagina oficială ANRSC.