Leadership

O discuţie legată de leadership presupune diverse riscuri. Ca orice denumire intrată de curând în limba română şi neexplicată suficient, înţelesurile sunt variate, în funcţie de interlocutor şi de spaţiul unde este folosită. Pe de altă parte, folosirea excesivă a cuvântului, fără a-i cunoaşte sensul, poate să conducă interlocutorii într-o poziţie ingrată, dacă nu penibilă. [...]