Conferința Internațională ”Managementul stațiilor de epurare în comunitățile mici și mijlocii” oferă posibilitatea de a prezenta și discuta cele mai recente dezvoltări, strategii, tehnici și bune practici internaționale atât în stabilirea politicilor la nivel regional, cât și în alegerea soluțiilor eficiente din punct de vedere tehnic și al costurilor.

Conferința este organizată ca urmare a nevoii de îmbunătățire a managementului apelor uzate. Câteva provocări majore specifice regiunii noastre sunt determinate de tipul de dezvoltare rurală, de gradul de dezvoltare a comunităților, de limitarea resurselor financiare disponibile și nu în ultimul rând de clima specifică zonei.

Conferința va fi parte dintr-o serie de evenimente organizate de Asociația Română a Apei în cadrul Forumului Regional al Apei Dunăre – Europa de Est.

Temele propuse sunt:

  • Politici și strategii privind gestionarea apelor uzate în comunitățile mici și mijlocii;
  • Soluții tehnice privind gestionarea apelor uzate pentru comunitățile mici și mijlocii;
  • Criterii privind proiectarea și managementul operațional al stațiilor de epurare mici și mijlocii;
  • Managementul serviciilor de canalizare și epurare a apelor uzate în comunitățile mici și mijlocii;
  • Managementul nămolurilor din stațiile de epurare mici și mijlocii;
  • Soluții pentru optimizarea costurilor de operare pentru stațiile de epurare mici și mijlocii;
  • Tehnologii și procese inovatoare de epurare a apelor uzate în comunitățile mici și mijlocii;
  • Eficiența energetică a stațiilor de epurare mici și mijlocii;
  • Bune practici și experiențe acumulate în utilizarea de soluții alternative de epurare a apelor uzate în comunitățile mici și mijlocii.

* Notă:
– Comunități mici sunt considerate comunitățile sub 10.000 de locuitori echivalenți
– Comunitățile mijlocii sunt considerate comunitățile între 10.000 și 50.000 de locuitori echivalenți

 

http://conference2020.araexpoapa.ro