PROBA DE PRESIUNE A RETELELOR DE APA REALIZATE DIN MATERIALE PLASTICE-Partea I

„ Traducere document elaborat in cadrul  Asociatiei Producatorilor de Tevi din Materiale Plastice din Ungaria”

 

Proba de presiune a retelelor de apa trebuie efectuat conform standardului  EN 805:2000 Alimentari cu apa.Conditii pentru sistemele si componentele exterioare cladirilor. Capitolul 11 al standardului reglementeaza metode de realizare a probei de presiune pentru toate tipurile de tevi(materiale) fabricate pentru transportul apei.

Comportamentul retelelor din materiale plastice difera insa,din cauza caracteristicii lor vasco-elastice de comportamentul tevilor de otel sau de beton.Recomandarile privind realizarea probei de presiune in cazul retelelor construite din materiale vasco-elastice  se regasesc in anexa A pct.27 a standardului  EN 805.

1. Principii generale la proba de presiune

Proba de presiune se realizeaza prin umplerea cu apa a tronsonului, la presiunea de incercare. Retelele destinate apei potabile trebuie umplute cu apa potabila. Reteaua trebuie umpluta cu apa incet,lasand deschis armaturile de aerisire pentru ca aerul sa poata parasi liber reteaua.

Prealabil inceperii probei de presiune executantul trebuie sa se asigure ca toate instrumentele de masurare functioneaza corespunzator,sunt calibrate si sunt fixate corespunzator pe retea.

De regula instrumentele de masurare se monteaza la cota cea mai joasa a tronsonului incercat.(Daca acest lucru nu este posibil atunci presiunea de proba trebuie corigat cu diferenta dintre presiunea de proba calculata pentru cota minima a tronsonului,minus presiunea cauzata de diferenta de nivel in situ.)

Pe timpul probelor de presiune toate armaturile de aerisire/absorbtie vor fi inchise,iar cele de inchidere intermediara a tronsoanelor vor fi deschise.

Dupa proba de presiune,presiunea retelei se va reduce incet si pe parcursul golirii retelei toate armaturile de aerisire /absorbtie trebuie deschise.

2. Faze de pregatire

Inainte de proba de presiune tevile  vor fi acoperite pe inaltimea 2/3 din inaltimea totala de acoperire,respectand intocmai instructiunile de pozare. Imbinarile se vor lasa neacoperite.Reazemele permanente sau ancorarile se vor confectiona astfel ca sa reziste la fortele aparute pe parcursul probelor de presiune.Reazemele realizate din beton,inainte de inceperea probelor, trebuie sa ajunga la rezistenta corespunzatoare .

In timpul verii (pe vreme insorita)tronsonul de retea supus probelor de presiune trebuie protejat impotriva razelor de soare.(datorita incalzirii soarelui teava din transee poate sa ajunga chiar la 70-90⁰C).Teava protejata necorespunzator supus probelor de presiune se poate deforma considerabil sau chiar se poate sparge.

3. Alegerea tronsonului de teava supus probelor

Reteaua trebuie supus probelor in intregime sau daca acest lucru nu este posibil trebuie impartit pe tronsoane.Tronsoanele trebuie astfel alese ca proba de presiune ,presiunea maxima de proiectare(MDP)sa fie atinsa pe toate punctele de aliniament maxim a tronsoanelor(in cazul in care proiectantul nu dispune altfel).

Imagini pentru proba de presiune

4. Determinarea valorii probei de presiune

Presiune de proba (STP)se calculeaza din  presiunea maxima de proiectare (MDP) astfel:

 • luand in calcul caderea de presiune:

 

 • STP = MDPc + 100 kPa(1)

 

 • neluand in calcul caderea de presiune:

STP = MDPa x 1,5 vagy  STP = MDPa + 500 kPa

se ia in considerare valoarea cea mai mica.

unde:  MDPa:  daca probabilitatea caderii de presiune este ingradita(nu a fost luat in considerare)    MDPc:  daca s-a calculat valoarea caderii de presiune

Cresterea de presiune datorat caderii de presiune in cazul MDPa,sa nu fie mai mica de 200 kPa. Exceptii fac urmatoarele situatii:

 • tronsoane scurte care nu depasesc, 100 m,
 • tronsoane de bransament DN ≤ 80 mm .

In astfel de cazuri,daca proiectantul nu dispune altfel,se poate adopta ca presiune de proba(STP) presiunea de exploatare (MDP) a retelei.

STP = MDP = PFA

Metoda speciala in cazul tevilor termoplastice:

Relatia dintre indicatorii caracteristici tevilor termoplastice(clase PN ,presiuni PFA,  PEA respectiv STP) se determina conform CEN/TS 15223 ,astfel:

PFA = fT x fa x [PN]                                                  

(1) 100 kPa=100000 Pa=1 bar

unde:

PFA =  presiunea de exploatare admisa

PN =     presiunea nominala de exploatare a tevii

fT = factor de temperatura (valori conform tabelelor 1 si 2)

 

 1.                  tabel                                              valoare fT la tevi PE
Temperatura factor fT 
20°C 1,00
30°C 0,87
40°C 0,74

 

 1. tabel                                            valoare fT la tevi PVC
Temperatura factor fT 
20°C 1,00
30°C 0,9
35°C 0,8
40°C 0,7
45°C 0,6

 

fa = factor de utilizare(in cazul apei are valoarea 1)Relatia dintre presiunea nominala a tevii(PN) si presiunea maxima de proba (PEA)in cazul tevilor vasco-elastice,conform  CEN/TS 15223 este:                                 PEA = 1,5×PN 

 

Proba de presiune aplicabila sistemului (STP) in cazul apei,avand in vedre si cele prezentate in prealabil se determina cu formula urmatoare : 

                                                     STP = PEA x fT = 1,5×PN×fT

 

 1. Proba de presiune integrata

 Recomandam realizarea probelor de presiune in cazul retelelor din materiale plastice,conform EN 805 ,cu mentiunea ca procedura de realizare  trebuie aprobata de proiectant.

Proba de presiune are mai multe faze:

 • inspectie vizuala,umplere cu apa,aerisire
 • probe primare,
 • (cumulat) verificarea caderii de presiune (optional),
 • probe principale.

5.1 Inspectie vizuala,umplerea sistemului cu apa,aerisire 

 Reteaua inainte de inceperea probelor trebuie supus unei inspectii vizuale amanuntite,in vederea constatarii daca toate armaturile,reazemele,ancorarile sunt montate corespunzator,respectiv starea deschisa a armaturilor de aerisire/absorbtie,etc.Reteaua va fi curatata de materialele straine si se va umple cu apa.In cazul retetelelor de apa potabila pentru probe se vautiliza apa potabila.

Aerul din retea se va indeparta, pe cat posibil,in totalitate.Umplerea retelei se va realiza incet,incepand din punctul cel mai din aval al retelei,astfel ca sa nu se poata forma pungi de aer si aerul sa poate parasi sistemul pe armaturile de aerisire dimensionate corespunzator.

5.2. Probe primare 

 Realizarea si conformitatea probei primare este o conditie a fazei de incercare principale.

Obiectivele fazei primare de incercari:

 • stabilizarea retelei,facilitarea schimbarilor care necesita un anumit timp,
 • umplerea componentelor aditionale din retea cu apa,
 • face posibil cresterea volumului, datorat cresterii de presiune,inainte de proba de presiune principala,caracteristic tevilor flexibile.

Realizarea fazei primare:

 • Dupa umplerea si aerisirea retelei vom lasa presiunea sa scada la presiunea atmosferica si lasam in aceasta stare cel putin 60 minute,pentru ca tensiunile interne aparute din cauza presiunii sa se atenueze.Trebuie sa avem grija ca sa nu avem aer in tronsonul incercat !

(Pasii aferenti probei de presiune pot fi urmariti pe fig.1.)

 • Dupa expirarea perioadei de stabilizare,marim presiunea repede si in continuu(in minim 10 minute)pana la presiunea de proba(STP).Proba de presiune(STP) se mentine in retea timp de 30 minute prin pompare continua sau cu intermitente scurte. In tot acest timp se urmareste vizual etanseitatea sistemului .
 • Lasam,timp de inca 60 minute reteaua in repaus,fara sa mai completam scaderea de presiune,pentru a se putea derula schimbarile vasco-elastice.
 • La terminarea perioadei de 60 minute,sa inregistram valoarea presiunii din retea.

 

Evaluarea rezultatului fazei primare:

 • Daca presiune a scazut cu mai mult de 30% din valoarea STP,proba de presiune nu da rezultat corespunzator. Oprim probele,depresurizam tronsonul incercat si dupa evaluarea rezultatelor trebuie realizate reparatiile necesare.
 • Daca presiune a scazut cu mai putin de 30% din valoarea STP,proba de presiune preliminara a fost conform si procesul de testare a retelei se poate continua.

 va urma episodul 2

 

Imagini pentru pipelife

László Jancsó

Pipelife Romania

Trade registration number: J40/9133/1997
Legal address: Bucuresti Sector 1
Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Baneasa Technology Park