DEZINFECTAREA REȚELELOR DE APĂ POTABILĂ

-REȚELE DIN MATERIALE PLASTICE-

 

Reglementare

Rețelele de apă potabilă (edilitare) înainte de darea în folosință trebuie spălate, supuse la proba de presiune și dezinfectate.

După o infestare accidentală a rețelei în cursul exploatării, procesul de dezinfectare se va repeta obligatoriu.

Scopul dezinfectării este următorul: calitatea apei potabile din rețea să corespundă reglementărilor privind calitatea apei (Legea 458 din 2002 privind calitatea și potabilitatea apei)  la consumatori.

Atenție ! A nu se confunda dezinfectarea inainte de darea în folosință a rețelelor noi sau a celor vechi după reparații cu tratarea continuă a apei potabile de către uzinele de apă în vederea menținerii parametrilor de potabilitate la valorile prescrise.

 

Ultima fază în realizarea rețelelor de apă nou înființate este spălarea; proba de presiune și dezinfectarea :

 1. Spălarea: Pentru spălarea rețelei de apă sunt disponibile mai multe metode:
  • Clătire;
  • curățare mecanică (ex.cu spiralaetc).

Metoda de curățare aplicabilă se va decide ținând cont de gradul de murdărire, materialul etc, al rețelei.

 

Atenție! Pentru toate etapele de curățire a rețelei se va utiliza apa potabilă.

 

 1. Proba de presiune:
 • Rețeaua curățată corespunzător trebuie supusă probei de presiune conform standardelor aplicabile (ex.: SR EN 805), respectiv a prevederilor proiectantului și a celui care exploatează rețeaua.

Atenție! Modul de realizare a probei de presiune depinde de materialul rețelei!

 • În cazul în care proba de presiune eșuează și se impun reparații la rețea, înainte de repetarea probei de presiune, rețeaua trebuie din nou spălată.

 

 1. Dezinfectarea:

3.1. La rețea/tronson de rețea nouă:

 • După realizarea și validarea probei de presiune, rețeaua se va menține la presiunea de lucru pe o durată minimă de o zi, după care se va preleva proba de apă, conform metodei indicate de cel care exploatează rețeaua, în vederea realizării analizelor microbiologice.
 • Chimistul/biologul celui care exploatează rețeaua și/sau inspectorul de la Autoritatea de Sănătate Publică ținând cont de rezultatele analizei microbiologice dispune necesitatea realizării dezinfectării, chimicalele ce se vor utiliza, durata dezinfectării și altele.
 • După procesul de dezinfectare sistemul trebuie golit, având grijă ca apa cu conținut de chimicale sa nu ajungă în rețeaua de canalizare sau în natură numai după neutralizare.
 • După dezinfectare, rețeaua trebuie din nou spălată, după care se va umple cu apă potabilă la presiune de lucru și menținută la această presiune pe o durată prescrisă de proiectant.La expirarea duratei de menținere se va preleva din nou proba de apă ,care se va supune la analiza microbiologică.
 • În cazul confirmării calității corespunzătoare a apei (analiza negativă) rețeaua de apă testată se poate da în folosință.
 • Dacă analiza este pozitivă, dezinfectarea rețelei trebuie repetată.

 

3.2. La rețea în exploatare:

 • Dacă în urma unei avarii, branșări sau reparații rețeaua suferă o infestare microbiologică, tronsonul de rețea în cauză trebuie separat de pe rețeaua principală și trebuie realizat procesul de dezinfectare conform pct.3.1.

 

Bazele procesului de dezinfectare sunt descrise în standardul SR EN 805 pct. 12. Chimicalele utilizabile sunt prezentate în anexa A ,pct A28 tabelul A3. (vezi extras din standard):

 

Depozitarea și utilizarea chimicalelor de dezinfectare enumerate poate să prezinte pericol. Instrucțiunile producătorului trebuie respectate.

 

SR EN 805 tabelul A3: Chimicale recomandate la dezinfectarea rețelelor de apa

Dezinfectant (soluție) Concentrația maxim recomandată mg/l Material de neutralizare
 Clor gaz (Cl2) 50 (clor) Dioxid de sulf (SO2)

Trisulfat de natriu (Na2S2O3)

Hipoclorid de natriu (NaClO) 50 (clor)  Dioxid de sulf (SO2)

Trisulfat de natriu (Na2S2O3)

Hipoclorid de calciu [Ca(ClO)2] 50 (clor)  Dioxid de sulf (SO2)

Trisulfat de natriu (Na2S2O3)

Permanganat de caliu (KMnO4) 50 (permanganat de caliu)  Dioxid de sulf (SO2)

Trisulfat de natriu (Na2S2O3)

Sulfat de fier (FeSO4)

Hidrogen peroxid (H2O2) 150                    (hidrogen-

peroxid)

 Trisulfat de natriu (Na2S2O3)

Sulfit de natriu (Na2SO3)

Sulfit de calciu (CaSO3)

Clor-dioxid (ClO2) 50 (clor)  Trisulfat de natriu (Na2S2O3)

 

Atenție! La dezinfectarea rețelelor de apă potabilă se pot utiliza numai chimicalele aprobate de Institutul National de Sănătate Publică.

La alegerea dezinfectanților pentru rețelele din material plastic trebuie avut în vedere recomandarea standardului european SR EN 805 Rețele de apă în afara clădirilor. Cerințe. Chimicalele care nu sunt listate în standardul EN 805 nu se pot utiliza la dezinfectarea rețelelor din materiale plastice.

 

 

Ing László Jancsó, Manager Calitate Pipelife Romania.

cid:image013.jpg@01D3D28F.96F7B9D0