Lume! Lume !

 

Vă anunţăm că în luna lui Brumărel, pe data de cinci, pe la orele 12 , sunteţi chemați la o întrecere pe cinste între cei mai buni meşteri apari!

Întrecerea va scoate la iveală măiestria şi priceperea celor care lucrează cu apa. Veți vedea materiale, echipamente şi tehnici de ultimă generaţie, şi, cel mai important, veţi descoperi campionii celei de-a treia ediţii a marii întreceri!

Distinşi cavaleri instalatori,

sunteţi invitaţi să vă arătaţi măiestria, priceperea şi iscusinţa în meşteşugul şi mânuirea adecvată a „armelor”. Căutăm cel mai iscusit şi priceput cavaler instalator din breaslă. Fiecare cavaler instalator își va câştiga faima şi va apăra onoarea regatului său. Fiecare regat al apei va avea posibilitatea de a fi recunoscut ca cel mai bun. Experienţa dobândită în luptă dreaptă este o experienţă unică şi folositoare în lupta cu provocările proprii. Veţi observa şi utiliza  tehnici  care schimbă vremurile.

Fiecare regat al apei care are curajul de a se înfrunta în luptă dreaptă şi cinstită pe teren netru va dobândi perfecţionarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi deprinderilor breslei. Vă veţi putea evalua nivelul de pregătire, capacitatea de intervenţie şi veţi crea alianţe de durată. Țelul întrecerii este de a crea performanţă şi de a învăţa unii de la alţii într-o atmosferă de voie bună.

Trofee

Destinul va hotârî cine se va încununa cu laurii succesului, dar trebuie s-o spunem, toţi cavalerii vor avea parte de o experienţă unică şi folositoare.  Metoda pe care o folosim pentru a genera rezultate remarcabile se bazează pe pricipiile: ascultă, privește, experimentează, aplică, primește feedback și îmbunătățește. Metoda pe care o vom folosi se numește A.H.A., adică ATITUDINE, HAZ, ACŢIUNE.

Cine nu participă nu are nici o şansă de câştig, deci treci la ACŢIUNE!

PS

Organizatorii aşteaptă solia dumneavoastră de înscriere iar regulile şi alte informaţii sunt disponibile la http://www.eco-impuls.ro.

Alin Anchidin – 0726 397 519  alin.anchidin@aquatim.ro sau alin.anchidin@gmail.com