Nici un om nu doreşte să guste din cupa amărăciunii unui eşec, cu atât mai mult să se laude cu eşecurile sale.

O peveste foarte interesantă spune că un profesor în arta olăritului a făcut un experiement cu clasa sa. A împărţit clasa în 2 grupe spunându-le că vor fi evaluaţi în 2 moduri diferite :

-primul grup o sa primească note în funcţie de cantitatea de obiecte realizate, fiecare obiect cu o greutate de 23 kg fiind de nota 10 …. 19 kg nota 9 şi aşa mai departe

-al doilea grup o să primească note în funcţie de calitate, ei trebuiau să realizeze un singur obiect de artă de o perfecţiune desăvârşită.

Iată ce s-a întâmplat : Primul grup care a fost evaluat în funcţie de cantitate au făcut obiecte nenumărate, din ce în ce mai interesante, învăţând din greşelile primelor obiecte realizate. Cel de-al doilea grup şi-au petrecut timpul discutând perfecţiunea prezentând în final profesorului nenumărate teorii şi conclizii şi un morman de lut…

 John Maxwell spune :

Pentru a vă transforma visurile în realitate, trebuie să înfruntaţi cu curaj greutăţile destinului, iar eşecul trebuie să devină un factor constant în viaţa vostră. Dacă nu daţi greş nu înaintaţi.

 

Cu alte cuvinte cine nu munceşte nu greşeşte, deci nu poate să evolueze profesional.

Eşecul este un factor inevitabil în viaţă şi trebuie tratat ca o lecţie din care se poate învăţa. Un chirurg renumit fiind invitat la o conferinţă mondială a ales să vorbească despre eşecurile operaţiilor sale tocmai pentru a le arăta tinerilor colegi că a fost invitat să vorbească aici nu din cauza succeselor sale ci mai ales din cauza esecurilor sale care au oferit lecţii importante medicinei.

Eşecurile sunt de fapt obstacole care trebuiesc depăşite şi au câteva avantaje :

  1. Obstacolele dau naştere unei energii
  2. Obstacolele dezvoltă procesul de maturizare
  3. Obstacolele ne ajută să depăşim performanţele acceptate
  4. Obstacolele ne oferă oportunităţi extraordinare
  5. Obstacolele sunt o rampă de lansare pentru inovaţii
  6. Obstacolele ne oferă avantaje neaşteptate
  7. Obstacolele ne determină să trecem la acţiune