Indicele de pierderi în infrastructura ILI

Cel mai recent indicator de pierderi reale, dezvoltat de IWA, este indicele de pierderi in infrastructura (ILI). In termeni pur tehnici, este o masura de cum se face managementul retelei pentru controlul pierderilor reale la presiunea de lucru curenta.

Este raportul dintre Pierderile Reale Anuale Curente (CARL) si Pierderile Reale Anuale Inevitabile (UARL):

ILI = CARL/UARL

Pentru stabilirea CARL si UARL si apoi a indicelui ILI, este necesara detinerea urmatoarelor date ale sistemului:

QB Consum autorizat facturat

QNB Consum autorizat nefacturat

QL Volumul pierderilor de apa (m3/an) QRL + QAL

QRL Pierderi reale (m3/yr)

QAL Pierderi aparente (m3/an)

QSIV Volum intrat in sistem (m3/an)

QR Debit inregistrat (m3/an) QB + QNB

Cn Numarul de bransamente

Ln Lungime totala a retelei (km)

Lc Lungime totala a bransamentelor (km)

Pm Presiunea medie in retea (metri inaltime de pompare)

QS Debit furnizat (m3/an) QR + QAL

T Numarul de ore aferent alimentarii cu apa in timpul zilei (ore/zi)

Formula pentru CARL este:

CARL = QRL/Cn (m3/an/bransament)

Formula pentru UARL este:

UARL = [(A x Ln) + (B x Cn) + (C x Lc)]Pm (litri/zi)

Pentru calcularea lui ILI, CARL si UARL trebuie sa fie transformate in unitati de masura comparabile, respectiv litri pe zi pe bransament. A, B si C sunt constante obtinute din rezultatele unui studiu international asupra retelelor de apa.

A = 18,

B = 0,8 si

C = 25.

In cazul in care apa nu este furnizata timp de 24 de ore, UARL se reduce proportional cu orele de alimentare.

Compararea ILI intre tari nu prezinta beneficii in mod special, deoarece conditiile locale difera foarte mult. Este de asemenea influentata de dimensiunile conductelor si de presiunea din retea. Retele supra-dimensionate care functioneaza la presiune scazuta vor genera un ILI ridicat.

Pierderi in retea pe km (LKM)

Este de asemenea necesar sa fie luata in considerare si starea tehnica a retelei, exprimata in pierderi pe km de lungime retea. Aceasta este stabilita in baza urmatoarei formulei:

LKN = QRL/Ln (m3//an/km)

Indicele economic de pierderi (ELI)

Este foarte important ca operatorul sa evalueze valoarea economica a pierderilor de apa acceptabile. Acest lucru se face pe baza relatiei dintre Indicele Economic (EI) si Indicele de Pierdere (LI) prin urmatoarea formularelationship:

ELI = EI x LI

1,5 – apa din sistem este tratata in doua trepte si este pompata in retea la o presiune de minim 5 barr. .

1,0 – apa din sistem este tratata in doua trepte, iar in retea este distribuita gravitational, sau necesita doar dezinfectare, dar este pompata in sistem.

0,5 – apa din sistem necesita doar dezinfectare si in retea este distribuita gravitational. LI se stabileste astfel:

LI = LKN/3600

Se poate folosi urmatoarea clasificare pentru folosirea

ELI: ELI> 3,5 o retea cu pierderi economice semnificative si la care operatorul ar trebui sa se concentreze pe reducerea pierderilor.

ELI ≥2,5 si ≤3,5 o retea unde pierderile nu genereaza costuri de operare semnificative.

ELI < 2,5 o retea unde nivelul de pierderi este acceptabil si unde alte investitii in reducerea pierderilor nu sunt rentabile.

 

Evaluarea starii retelelor

Pe baza indicatorilor de performanta referitori la pierderi stabiliti , se poate stabili o metodologie care va evalua performanta infrastructurii si prin urmare necesitatile de reabilitare ale retelei pot fi prioritizate. Metodologia face legatura intre indicatorii pentru pierderi si gradul de uzura al activelor, in acest fel rezultand programele de reabilitare.

Indicatorii care vor fi folositi sunt urmatorii:

Apa care nu aduce venituri (NRW)

Pierderile pe km de retea (LKN)

Indicele de pierderi in infrastructura (ILI)

Indicele economic de pierderi (ELI)

Pe baza valorilor evaluate ale indicatorilor de performanta, reteaua de apa poate fi clasificata din punct de vedere al starii, de la foarte buna la inacceptabila. Se recomanda in scop comparativ, cinci categorii si anume:

Categoria 1 – C1 – (foarte buna) – Stare optima conform indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului.

Categoria 2 – C2 – (buna) – Nivel mic de risc conform indicatorului relevant. Nu sunt necesare masuri speciale pentru imbunatatirea acestui indicator.

Categoria 3 – C3 – (medie) – Valoare medie a indicatorului relevant. Nu sunt necesare alte masuri pentru imbunatatirea indicatorului, decat planificare in vederea identificarii potentialelor defectiuni.

Categoria 4 – C4 – (critica) – Valoare critica a indicatorului relevant. Aceasta este un decalnsator pentru initierea de actiuni corective pentru imbunatatirea indicatorului.

Categoria 5 – C5 – (inacceptabil) – stare inacceptabila care cere actiuni imediate pentru imbunatatirea performantei indicatorului relevant. Este un indiciu ca retrospectiv ar fi trebuit luate masuri din timp. O serie de valori se aplica la fiecare categorie de indicatori de performanta, detaliate conform tabelului . Valorile se bazeaza pe evaluari internationale.

 

tabel

sursa : Manualul national al operatorilor de apa si canalizare