NECESITATEA UNEI STRATEGII DE CONTROL  A PIERDERILOR DE APA

andy-c-bowdenA. C. Bowden

*  Directorul general, A C Bowden Consultancy Ltd, Five Gables, 90 Whitemoor Road, Kenilworth,     CV8 2BS, Warwickshire, Marea Britanie

DESPRE AUTOR

Andy Bowden este Consultant la nivel internaţional in Sectorul de Apa, care oferă sprijin instituţional pentru utilitati in domeniul sectorului apei la nivel mondial. El a fost asociat cu sectorul de apă romaneasc inca din 1994, prin acordarea de asistenţă tehnică pentru un număr mare de utilităţi de apă şi apă uzată în domeniul managementului operaţional. Aceasta a inclus un domeniu important in sectorul de apă : Pierderile de Apa (NRW), lucrand îndeaproape cu departamente guvernamentale, instituţii financiare internaţionale şi româneşti precum Asociaţia Romana a Apei în dezvoltarea de strategii şi pentru sprijinirea punerii în aplicare a programelor de reducere a pierderilor de apa pe întreg teritoriul ţării.

INTRODUCERE

Este o mare plăcere pentru mine să fiu rugat să am o contribuţie la aceasta revista, aşa cum o văd ca fiind un forum pentru consolidarea domeniului de pierderi de apa, bazându-se pe un lucru bun care a fost făcut până acum în România în abordarea problemei de apa care nu aduce venituri (NRW).

Apa care nu aduce venituri (NRW) constituie o componentă semnificativă a cheltuielilor de funcţionare, în special în România, unde reţelele de apă sunt, în mare măsură, îmbătrânite, sunt din materiale de proastă calitate şi instalate fără un nivel adecvat de îngrijire sau protecţie a vieţii sistemului pentru lungă durata. Acest articol subliniază beneficiile de a avea o abordare proactiva pentru reducerea scurgerilor şi educarea clienţilor, ca parte a unei strategii globale care să contribuie la o reducere globală a nivelului de pierderi de apa.

În România au fost realizate progrese semnificative în reducerea nivelului de provocări semnificative NRW, dar rămân în continuare, în special cu obiectivele provocatoare, care au fost stabilite pentru reducerea nivelurilor NRW asociate cu Fondul de Coeziune investiţii.

Abordare proactivă pentru reducerea scurgerilor de apa

Intenţia de a introduce o abordare proactivă este de a găsi un echilibru între costul de reducere a scurgerilor şi valoarea apei facturate. Nivelul de scurgere ar costa mai mult pentru face reduceri suplimentare decât pentru a produce apă din altă sursă. Este cunoscut  reducerea nivelului economic de scurgere (EEL), care operează la niveluri economice de scurgere duce la reducerea  costului total de alimentare cu apa la minimum, iar companiile sunt în funcţiune la eficienţă optimă.

EEL nu este fix permanent, deoarece depinde de o gamă largă de factori. De exemplu, costul pentru detectarea şi repararea scurgerilor se va reduce cu noua tehnologie si poate duce la scaderea EEL. În schimb, dacă cererea de apă scade la un nivel astfel încât există un surplus mare de apă, nu poate deveni economic pentru reducerea scurgerilor.

O parte integrantă pentru a adopta o abordare pro-activă in reducerea nivelurilului de pierderi de apa(NRW) este de a cunoaşte punctul de plecare şi de a monitoriza în permanenţă performanţa. Din acest motiv, acurateţea datelor utilizate este de maximă importanţă, de asemenea si identificarea zonelor unde trebuie să fie făcute investiţii semnificative în domeniul de măsurare pentru a asigura fiabilitatea. Există mai multe componente pentru a bilanţul apei, care tin cont de volumul total de apă intrat in sistemul de distributie. Acesta tine cont si de consumul ne-măsurat , consumul industrial nemăsurat, apa nefacturata utilizata în scopuri operaţionale şi, în sfârşit, de pierderile din reteaua de distribuţie.

Din păcate, localizarea scurgerilor rămâne încă departe de a fi o ştiinţă exactă. In majoritatea sistemelor de distribuţie se utilizeaza ţevi sudate din polietilena (PE). Deşi reţelele sunt acum mult mai robuste decât cele din trecut, localizarea exactă a scurgerilor este destul de dificila pentru cei însărcinaţi cu localizarea pierderilor de apă.

Motive pentru repararea scurgerilor

Există numeroase motive şi beneficii ce pot fi realizate prin identificarea şi repararea scurgerilor, ca parte din abordarea proactivă a scurgerilor. Acestea pot fi rezumate după cum urmează:

–          Scurgeri devin mai mari odata cu vârsta retelelor

–          Repararea scurgerilor duce la reducerea pierderilor de apă

–          Repararea scurgerilor care sunt pre-identificate pot fi abordate într-un mod planificat şi pot duce la reducerea orelor suplimentare

–          Reparate scurgerilor asigura mai multă apă disponibilă pentru a fi vânduta clienţilor

–          Detectarea scurgerilor şi repararea retelelor reduce costurile energetice şi chimice asociate cu producţia de apă

–          Scurgerile pot provoca daune la drumuri şi clădiri şi au un efect negativ asupra mediului

–          Proiectele active de detectare a scurgerilor şi repararea acestora duc la o imagine mai bună a publicului larg

–          Intr-o companie de apă, credibilitatea câştigurilor fiind văzuta ca o punere in ordine în propria casa înainte de a cere clientilor sa conserve apa

Metodologie

Cerinţa primară pentru punerea în aplicare a unei abordari proactive a reducerii scurgerilor de apa este înfiinţarea de zone de  district (DMA’s),  ce va sprijini utilizarea noilor tehnologii şi un număr de iniţiative cheie. Astfel de iniţiative includ utilizarea de reducere a presiunii, modelare pe calculator a reţelelor de apă, ce va ajuta la prioritizarea reparaţiilor de scurgere identificate.

Stabilirea de districte (DMA) este esenţială pentru buna gestionare a reţelelor de distribuţie a apei şi se aliniază la o strategie de scurgere proactivă. DMA sunt zone distincte ale unei reţele de distribuţie care cuprinde de obicei, între 2000 şi 5000 proprietăţi, iar unde este necesar, scurgerea este măsurată. Prin monitorizarea fluxului DMA lui, fluxurilor pe timp de noapte pot fi înregistrate şi interogate, fie local sau la distanţă. Cu timpul, experienţa va permite niveluri ţintă, care să fie stabilite pentru a declanşa activitatea de detectare a scurgerilor sau investigare a structurii fluxului. Aceasta facilitate permite controlul scurgerilor, care urmează să fie monitorizate pe timp de noapte, iar debitul total poate fi  integrat în echilibrul fluxului.

Abordarea DMA are ca obiective detectarea scurgerilor si maximizeaza beneficiile care pot fi furnizate de la echipajele de detectare special instruite si care foloses echipamente adecvate. Prin conectarea la baze de date computerizate a scurgerilor şi prin informaţiile ce pot fi folosite pentru a conduce si transmite programele de reţea de reabilitare într-un mod cu adevărat obiectiv, duc la asigurarea faptului că priorităţile sunt abordate corespunzător.

Reducerea presiunii este, probabil, cea mai simplă modalitate de reducere a scurgerilor şi trebuie să fie întotdeauna considerată ca parte a unei strategii proactive de scurgere. Aceasta poate fi abordată prin reducerea simpla sub presiune prin debit variabil, pentru a completa în cazul în care presiunile minime de reţea pot susţine cererea.

Utilizarea de modele computerizate hidraulice joacă un rol important în strategiile de scurgere cu ajutorul inginerilor cu o bună înţelegere a performanţei reţelei în condiţii dinamice. Utilizarea modelelor computerizate s-a dovedit a fi deosebit de utila în verificarea DMA lor,  pentru selectarea obiectivelor şi identificarea domeniilor pentru reducerea presiunii.

Pentru a sprijini identificarea scurgerilor, care au rezultat din stabilirea de districte (DMA) şi in urma utilizari echipamentelor avansate de localizare, este important ca acest lucru sa fie legat de viteza de reacţie în efectuarea reparaţiilor. În acest sens obiectivele trebuie să fie stabilite pentru repararea ce urmează după identificarea scurgerilor.

Ar trebui, de asemenea, luat in considerare introducerea de stimulente pentru a încuraja clienţii să aibă conducte de alimentare reparate cat mai rapid. Istoric, acest lucru sa dovedit greu de realizat, in ceea ce priveste utilităţile de apă, având in vedere ca se bazeaza pe competenţele legale în legislaţie pentru a intra pe proprietatea privată pentru reparaţii a unui aparat defect.

Furnizorii utilităţilor de apă trebuie să proiecteze un profil ridicat faţă de scurgerile de apa, ca parte a strategiilor lor prin intermediul unor campanii mass-media. Acest punct din urmă a fost realizat de o serie de companii din România prin introducerea unui sistem prin care clientii pot raporta scurgerile prin telefon.

Promovarea eficienţei in sectorul apei

Companiile de apă au avut datoria de a promova utilizarea eficientă a apei pentru clienţii lor. Acest lucru a rezultat în toate utilitatile producerii unor planuri eficienţe in domeniul apei prin consultarea cu părţile interesate implicate

Comunicarea cu clienţii

Clienţii conştientizeaza necesitatea de a conserva apa, acest lucru este monitorizat de către programe de cercetare de piaţă, care sunt efectuate de companiile care furnizeaza utilităţi de apă. Este incurajator faptul ca in urma cercetarii s-a evidentiat o creştere a conştientizării cu privire la necesitatea de a utiliza apă în mod eficient, iar clienţii au luat masuri pentru a face acest lucru. Informaţii cu privire la modurile în care clienţii pot salva  utilizarea apei sunt furnizate în multe feluri şi printr-o varietate de metode, acestea pot fi rezumate după cum urmează:

–          Informaţii disponibile trimise odata cu facturile de apă

–          Furnizarea de răspunsuri specifice la cererile clienţilor prin poşta sau telefon

–          Broşuri / newsletter

–          Centre pentru vizitatori, de obicei la site-uri operaţionale

–          Informarea prin televiziune, radio şi ziare

–          Reviste

–          Site-ul companiilor prin intermediul internetului

–          Postere

–          Concursuri

–          Seminarii

–          Vizite

–          Informaţii

–          Discutii

–          Sponsorizare

Folosirea apei în locuinţă

Eforturile s-au concentrat pentru încurajarea clienţilor, să aplice utilizărea eficienta a apei, în cazul în care aceasta are un impact minim asupra stilului de viata.

În plus faţă de companiile de apă vizate, literatura de specialitate, de asemenea, face uz de oferte promotionale pe dispozitive de economisire a apei, cum ar fi dusuri, stropitori, deviatori ai apei de ploaie si bazine de colectare, folosirea unor maşini de spălat, maşini de spălat vase cu un consum mic de apa.

Sunt utilizate pe scară largă marcaje, autocolante şi cărţi pentru a face publice sfaturi de economisire a apei, campaniile sunt folosite pentru a oferi clienţilor consultanţă pe probleme specifice, cum ar fi protectia la inghet.

Educaţie şi şcoli

Educaţia joacă o parte integrantă în orice campanie de promovare. Prin urmare, un element important in strategiile de folosire eficienta a apei este orientată spre şcoli şi elevi.

Au fost dezvoltat programe pentru educaţia în şcolile de învăţământ. Unele companii de apa au stabilit săli de clasă la site-uri operaţionale pentru a sprijini procesul de învăţare pentru elevi şi profesori.

O gama largă de informaţii este disponibila pentru a fi orientată spre şcoli şi pentru a crea o legătură între companiile de apă şi instituţiile de învăţământ.

Clientii Industriali (Business)

Companiile de apă pot furniza informaţii pentru clienţii lor industriali cu privire la modul de a utiliza apa cu înţelepciune. În plus pot avea loc seminarii pentru a discuta despre modalităţile de conservare sau de reciclare a apei, acestea pot fi atât generale cat şi specifice sectorului.

Link-uri trebuie să fie stabilite cu agenţiile de dezvoltare regională pentru a încuraja instalarea de aparate de economisire a apei pentru sprijinirea evoluţiei in acest sector dar si a mediului. Utilizarea de noi tehnologii, cum ar fi unităţi de reciclare a apei sunt considerate ca fiind probabil mai accesibile pentru clienţi, dacă acestea sunt încorporate în clădiri în faza de proiectare.

 

CONCLUZII

Ca urmare a punerii în aplicare a strategiilor proactive de reducere a pierderilor de apa, se va reduce nivelul de scurgeri, dar este un efort care trebuie să fie susţinut şi sprijinit în cazul în care se va contribui la reducerea costurilor operaţionale în curs de desfăşurare.

Strategiile trebuie să se bazeze pe fapte reale, mai degrabă decât pe informaţii fictive, care ar putea denatura priorităţile pentru nevoile de investiţii. În termeni de raportare a performanţei, aceasta este întotdeauna o provocare, deoarece există întotdeauna o nevoie de a demonstra performanţa continuă împotriva unui spectru larg de indicatori de raportare. Din păcate, acestea nu sunt întotdeauna compatibile din punct de vedere financiar şi acest lucru poate acţiona în mod negativ în detrimentul unor activităţi cum ar fi reducerea scurgerilor.

Au fost numeroase beneficii asociate cu reducerea pierderilor de apa(NRW), în sectorul apei românesc, principalele avantaje sunt:

–          Îmbunătăţirea disponibilităţii de alimentare cu apă

–          Capacitatea sporită a accesibilitatii clientilor ca urmare a reducerii consumului pe cap de locuitor atunci când nivelul de tarifare a crescut

–          Amânarea de cheltuieli de capital

–          O mai bună înţelegere a cererii de apă

–          Reducerea costului pentru îndeplinirea eficientă a cheltuielilor operaţionale.

În plus faţă de formarea cunoştinţelor cu privire la reducerea pierderilor de apa şi a practicilor de reducere a scurgerilor prin intermediul programelor de asistenţă tehnică în România, este capacitatea utilizarii acestora de catre companiile de apa prin intermediul iniţiativelor la nivel naţional. Lansarea Competitiei pentru detectarea Pierderilor de Apa în 2008, sub coordonarea Asociaţiei Române a Apei, a fost o astfel de iniţiativă. Aceasta a oferit oportunitatea pentru practicanţii acestor metode de a prezenta strategiile lor si experienta practica la nivel naţional. În 2010, aceasta a fost extins la nivel internaţional. Din această iniţiativă entuziasta, o reţea de experţi au fost adusi împreună pentru a împărtăşi şi discutata din experienta lor, un exemplu este  această revistă.

Dorinţa mea este de a continua munca de calitate, aşa cum eu sunt sigur că se va intampla, ca urmare a angajamentului care a fost demonstrat până în prezent. Mult noroc pentru viitor.

Exemplu de abordarea a Pierderilor de Apaîn Marea Britanie

În Marea Britanie există 10 companii de apă şi canalizare şi numai 16 companii de apă care gestionează reţelele de apă în valoare totală de mai mult de 300000 km în lungime şi cu peste 23 de milioane conexiuni la proprietăţi. De la privatizarea industriei de apă în 1989 a existat o nevoie permanentă de a reduce costurile de operare, îmbunătăţi serviciile oferite clienţilor şi de a genera dividende pentru acţionari. Punerea în aplicare a strategiilor active de scurgere a apei si promovarea utilizarii eficienta a apei ajută la realizarea acestor obiective.

Această lucrare consideră că abordarea proactivă pentru reducerea pierderilor de apă în Marea Britanie, a dus la dezvoltarea de strategii care au fost puse în aplicare de către companiile de apă care furnizează servicii de alimentare cu apă. De asemenea, există iniţiative care au fost introduse în promovarea utilizării eficiente a apei care duce la o reducere a cantităţii de apă puse în aprovizionare. O zonă deosebit de dificila, în Marea Britanie din cauza acoperirii reduse de contorizare a clientilor interni.

Intenţia de a introduce o abordare proactivă a scurgerilor este de a găsi un echilibru între costul de reducere a scurgerilor şi valoarea apei salvate.

Strategiile de reducere a pierderilor de apă furnizeaza beneficii maxime atunci când sunt susţinute de promovarea utilizării eficiente a apei către clienţi. Acest lucru a dus la elaborarea unor planuri pentru eficientizarea productiei  apei în consultare cu comitetele de Relatii Clienti, Agenţia Europeană de Mediu şi alte părţi interesate implicate.

Ca urmare a punerii în aplicare a strategiilor proactive de reducere a pierderilor de apa, nivelurile de scurgere din Marea Britanie au scăzut cu 30,5% în ultimii patru ani, iar în 1998-1999 a fost de 17,3% din apa puse în aprovizionare. Acest lucru este suficient pentru a satisface nevoile de alimentare cu apă un echivalent de populaţie de peste 10 milioane de oameni. Acest nivel a fost atins în cadrul nivelul economic de scurgere (ELL) şi, prin urmare, a fost rentabilă. Reducerea nivelurilor de scurgere, acestea  sunt vizate pentru a fi reduse cu încă 11% în anul curent, ceea ce va reduce scurgerile la un nivel fără precedent. Cu toate acestea, reducerea nivelului de scurgeri devine din ce în ce mai costisitoare pentru a se realiza şi, prin urmare, ELL trebuie să fie ţinut sub revizuire pentru a ne asigura ca strategii le de reducere a scurgerilor continua sa fie rentabile.

Promovarea utilizării eficiente a apei a produs, de asemenea, beneficii substanţiale în reducerea cererii de apă, deşi cuantificarea exactă este dificil de realizat din cauza influenţei de vreme şi acoperirea scăzuta a contorizarii clienţilor pe piaţa internă. Promovarea utilizării eficiente a apei poate fi completată de tarifare eficiente. Acest aspect trebuie să fie luat în considerare în viitor, deoarece Reglementarea in Industria Apei va impune societăţilor comerciale să reflecte pe deplin costurile volumetrice prin reducerea taxelor fixe la minim.

Principiile detaliate în această lucrare se împrumuta uşor pentru aplicarea în altă parte şi au început să fie introduse în România prin Programul de Dezvoltare a utilităţilor municipale. Ca urmare, beneficiile sunt deja realizate prin direcţionarea catre reducerea nivelurilor de scurgere şi reducând consumul pe cap de locuitor.

Articol apărut în ziarul Detectivii Apei Pierdute numărul 1 / 2011