http://www.liemberger.cc

logo-lp     WB-EasyCalc

Author: Roland Liemberger
Download link: http://www.liemberger.cc

Scurtă descriere
• aplicație simplă Excel
• calculează balanța apei și
indicatorii de performanță
•benchmarking bazat pe
Matricea Băncii Mondiale
•Abordare “top-down”

WB-EasyCalc este o aplicație simplă pentru calculul balanței apei și a indicatorilor de performanță. Programul în format Excel a fost creat de către Roland Liemberger și se poate actualiza / descărca de pe adresa

http://www.liemberger.cc

Funcții speciale
• Mai multe limbi
• scenarii “What If
•Date istorice
•IP pentru sisteme
intermitente

Aplicația se bazează pe manualul de bune practice IWA și permite introducerea pas cu pas a tuturor componentelor necesare pentru calculul bilanțului apei. Totodată aplicația permite crearea de simple scenarii ”What If” , evaluarea costului sistemului de distribuție precum și comparația la nivel global cu alte sisteme de distribuție a apei din lume.

Aplicația permite selectarea limbii române ca limbă de lucru, dar în cazul în care se dorește modificarea acesteia se alege tabulatorul Modifica limba / Change language și se introduce codul pentru noua opțiune.

WB-EasyCalc

 

WB-EasyCalc : pagina de start in limba romana

WB-EasyCalc reprezintă o abordare directă a metodologiei de calcul IWA, în sensul că se concentrează pe o abordare de tip ”top-down” drept pentru care nu oferă nicio facilitate pentru calculul sau estimare pierderilor fizice.

Această aplicație se recomandă pentru calcule rapide și corecte ale balanței apei și a indicatorilor de performanță și reprezintă o unealtă excelentă pentru începători.

couv_liemberger_wb-easycalc_v300

Web20140714 – WB EasyCalc[1]