Webinar gratuit privind Soluţii pentru reducerea pierderilor de apă.

Data: 30 Noiembrie 2016
Ora: Alegeţi între 10:00 sau 18:00 (ora României)
Locaţia: Online

Prezintă

Nikolas A. Bokisch

Urban Cities Global Program Manager
DHI, USA
Professional Engineer (P.E)

Zdenek Svitak

Senior Project Manager
DHI, Czech Republic
Specialist in water losses reduction, water supply, and urban drainage management and modelling

How to join the webinar?

The webinar – this is what you’ll get:

 • Introduction to the Non-Revenue Water Solution
 • Techniques and tools available – overview
 • Live demo of financial analysis module and other key features
 • Chance to ask specific questions

Our webinar is in English, and is about one hour long. Enjoy the presentation!

 

buton

 

LEAKAGE MONITOR

Soluţie pentru evaluarea şi optimizarea pierderilor de apă

 

1poza

Aplicaţii

Apa nevalorificata (NRW)

Aceste pierderi pot fi sub forma unor cedări ale conductelor sau prea-plinuri (pierderi fizice), furt de apă, contorizare defectuoasă (pierderi aparente), sau utilizarea pentru stingerea incendiilor.

Calculele sugerează că mai mult de 14 miliarde de dolari se pierd anual de către companiile de utilităţi în întreaga lume din cauza apei nevalorificate. Banca Mondială recomandă ca procentul apei nevalorificate să fie mai putin de 25% din totalul de apă produs, în timp ce în unele ţări acest procent ajunge, la momentul actual, până la 60%. Cantităţile mari de apă nevalorificată sunt în detrimentul viabilităţii financiare a companiilor de utilităţi şi presupun un adaos la facturile consumatorilor.

DHI este într-un proces continuu de dezvoltare a modelelor hidraulice care permit un management mai eficient al reţelelor de apă care conduc implicit la reducerea pierderilor, a costurilor de întreţinere crescând astfel procentul de apă distribuită. Reproducând fidel sistemul, modelul oferă suport pentru situaţiile de cedări de conducte şi pierderi de apă şi în optimizarea controlului presiunii pentru a atinge un nivel acceptabil al pierderilor. Mai mult, conceptul DHI pune la dispoziţie un modul unic ce poate calcula care este nivelul pierderilor de apă fezabil din punct de vedere economic pentru compania de utilităţi (Economic Level of Leakage, ELL)

 

Optimizarea pierderilor

 • Identificarea nivelului economic al pierderilor.
 • Identificarea soluţiilor la nivel de district sau la nivelul întregii reţele.
 • Calculul economiilor realizate pe baza bilanţului între costul apei pierdute şi costul lucrărilor de reducere a pierderilor.

strada

Beneficii

Implementarea sistemului Leakage Monitor ajută la optimizarea şi reducerea costurilor de exploatare a reţelelor de distribuţie şi la îmbunătaţirea calităţii serviciilor oferite către clienţi.

Alte beneficii:

 • Utilizarea eficientă a sistemului şi a surselor de alimentare cu apă.
 • Suport pentru planificarea eficientă a lucrărilor de reparaţie sau de înlocuire a conductelor.
 • Reducerea costurilor negative şi a costurilor generate de spargerea conductelor.
 • Aplicatia Leakage Monitor poate ajuta la identificarea branşamentelor ilegale, precum şi la identificarea instrumentelor de măsura ne-funcţionale din sistem.
 • Presiuni mai mici asupra mediului în ceea ce priveste cantitatea de apa prelevată.
 • Imbunătăţirea performanţelor sistemului în ceea ce priveste stingerea incendiilor.
Principiile evaluarii pierderilor de apă
Evaluarea pierderilor în sistemul de distribuţie a apei se bazează pe datele măsurate cu ajutorul sistemelor SCADA. Aplicaţia permite importul şi managementul datelor provenite de la aparatele de măsură şi înregistrare automate, precum şi din citirile manuale. Aplicaţia monitorizează debitele intrate şi ieşite din zonele de control pe timp de noapte. Debitele pe timp de noapte ale consumatorilor mari sunt luate în calcul, iar debitele pentru alte tipuri de consumatori pot fi calculate sau introduse manual.

O alta sursă de date este sistemul de facturare al clienţilor. Datele din acest sistem pot fi importate în Leakage Monitor, iar ca rezultat al bilanţului de apă rezultă Apa Nefacturată. Rezultatele analizei sunt oferite sub forma unor rapoarte şi previziuni atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.

 

Evaluarea indicelui economic al pierderilor
Indicele economic al pierderilor într-o zonă de control este calculat pe baza bilanţului dintre economiile realizate şi costul lucrărilor de reducere a pierderilor. Evaluarea economiilor posibil a fi realizate ia în considerare:

·         Nivelul actual al pierderilor

·         Nivelul pierderilor ce urmează a fi atins dupa efectuarea lucrarilor de reducere a pierderilor

·         Pretul apei pierdute

·         Dinamica pierderilor

Costul lucrărilor de reducere este calculat pe baza costului pe unitate a lucrărilor de detectare a pierderilor şi extinderea zonei pe care se vor realiza astfel de acţiuni. Unele din aceste date de intrare sunt estimate pentru început pe baza experienţei operatorului reţelei de distribuţie. După punerea în funcţiune sistemul poate fi adaptat şi actualizat în scurt timp cu date reale şi reprezentative.

Principalii indicatori economici evaluaţi sunt:

·         Perioada de recurenţă a costurilor lucrărilor de reducere a pierederilor (în luni). Oferă informaţii cu privire la zonele în care activitatea de detectare a pierderilor este eficientă.

·         Nivelul economic al pierderilor pentru perioada de recurenţă selectată (în l/s).

 

Instrument automat

Instrumentul automat oferă urmatoarele:

 • Descarcărea datelor din sistemul SCADA
 • Calculul altor tipuri de date pe baza celor de intrare
 • Calculul nivelului pierderilor şi al indicatorilor de evaluare
 • Calculul costurilor şi al indicatorilor economici
 • Evaluarea tendinţei pierderilor de apă pe termen scurt şi lung
 • Evaluarea evenimentelor ce duc la o schimbare importantă al nivelului pierderilor
 • Procesarea rezultatelor sub forma foilor de calcul MS Excel
 • Actualizarea bazei de date cu rezultatele oferite de sistem (hărţi tematice)
      Interfaţa grafică de lucru

 

 • Oferă opţiunile de bază pentru vizualizarea datelor de intrare şi ieşire, stabilirea parametrilor analizelor, introducerea manuală a datelor, etc.
 • Două niveluri de acces:

o    Administrator – include toate elementele, cum ar fi setarea parametrilor analizelor, parametrilor şi structurii reţelei, parametrilor conexiunii cu sursele de date externe, modificarea datelor de ieşire, importul datelor, etc.

o    Utilizator – funcţii de vizualizare, fără posibilitatea de modificare a parametrilor

 soft-ecran
Date de ieşire

·         Acces direct la baza de date

·         Generare automată a rapoartelor zilnice în Excel conţinând tabele şi grafice

·         Hărţi tematice

·         Indicatori de performanţă

·         Rapoarte

·         Personalizare a tipului de rezultate şi a datelor de iesire

Arhitectura sistemului de monitorizare şi reducere a pierderilor de apă este prezentată în figura de mai jos:

schema

 

Cu ajutorul soluţiei Leakage Monitor s-a reuşit reducerea cantităţii de apă ne-valorificată şi optimizarea sistemului de alimentare cu apă, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor în diferite oraşe, precum Teplice (Cehia), Cape Town (Africa de Sud).

 

Sistemul de decizie şi suport în ceea ce priveşte reducerea pierderilor de apă implementat în oraşul Teplice integrează o varietate de surse de date inclusiv SCADA şi dispune de instrumente avansate de monitorizare şi management a pierderilor de apă, de detectare a pierderilor, prioritizare a lucrărilor de reparaţie şi înlocuire a zonelor afectate şi oferă suport în ceea ce priveşte planificarea investitiilor

Sistemul de decizie şi suport bazat pe soluţia Leakage Monitor a ajutat la reducerea semnificativă a volumului de apă nevalorificată (nivelul pierderilor a scăzut cu 43% în primul an de la implementarea sistemului) aducând economii anuale de până la €160.000.

www.romania.dhigroup.com

in-teren

Aflaţi mai multe informaţii înregistrandu-vă la un webinar gratuit privind Soluţii pentru reducerea pierderilor de apă.

Data: 30 Noiembrie 2016
Ora: Alegeţi între 10:00 sau 18:00 (ora României)
Locaţia: Online

buton

 

ATASAMENT