Aunci când constatați că există pierderi pe rețelele de hidranți exteriori apelați la specialiști în
identificarea și localizarea pierderilor de apă. Acești specialiști au experiența unor astfel de situații și
dețin tehnologii sofisticate de verificare a rețelelor îngropate pentru a identifica și localiza pierderi de
apă.
O țeavă spartă reprezintă un pericol pentru bunurile materiale dar și un risc imens în caz de incediu. Cel
mai adesea sistemele de alimentare cu apă sunt concepute și realizate ca sisteme separate, apa de
consum este pe coloană și la presiune diferită față de apa pentru sistemele de hidranți. Sistemele pentru
incendiu (exterioare și interioare) sunt legate la un rezervor și cu ajutorul unor pompe se ridică și se
menține presiunea aproximativ la 5-6 bari. Dacă sistemele prezintă pierderi de apă atunci pompele vor
funcționa și în funcție de mărimea spărturii aceste porniri pot fi foarte frecvente și dăunătoare
sistemului de pompare.

Ce este de făcut în cazul în care ne trezim brusc cu o țeavă spartă? Care sunt primii pași pe care
trebuie să îi facem pentru a limita daunele pe care le provoacă apa în calea ei?
Pierderile de apă sunt inevitabile, chiar și la sisteme noi aceste pierderi există. Atunci când se efectuează
mentenanța preventivă, dacă observăm că există indicii referitoare la eventuale pierderi de apă (porniri
ale pompelor, scade presiunea din sistem,locuri cu umezeală sau surpări,etc.) atunci este cazul a efectua
o verificare a sitemelor existente.
Primii pași pe care puteți să îi realizați constau în a verifica sistemele de pompare, cele de monitorizare,
rețeaua de incendiu, etc. Dacă aveți posibilitatea ar trebui să efectuați manevre de sectorizare și
verificări pe porțiuni mai mici, urmăriți dacă presiunea se menține 24 de ore sau dacă scade și cu ce
valoare. Următorii pași constau în a verifica sistemele de canalizare, sistemele de cabluri sau alte
gospodării subterane pentru a ne indica o sursă de apă existentă. Verificarea hidranților este o etapă
foarte importantă, cel mai adesea existând hidranți care au fost manevrați și nu au fost închiși corect.
Dacă ați constatat că pierderea este evidentă și nu există indicii pentru a localiza locul ei este de preferat
să apelați la o firmă specializată în identificarea și localizarea pierderilor de apă. Vor avea nevoie de
câteva detalii tehnice legate de amplasament, o schiță a rețelei, diametre și materiale, presiuni și
cantitate de apă pierdută in 24 de ore. Aceste informații sunt cele care stabilesc strategia și
echipamentele necesare pentru o intervenție de succes.

De ce se sparg țevile de apă – cele mai frecvente cauze
Tevile de apă sunt supuse la diverse acțiuni care produc șocuri. În cele mai dese situații presiunea din
sistem, lovituri de berbec, variații de temperatură, coroziunea, curenții electrici vagabonzi, greutatea și
frecvența traficului sunt factorii care provoacă apariția pierderilor de apă.
O lucrare prost executată și cu materiale slabe este probabil cea mai des intâlnită situație în Romania.
Absența unor planuri și corectarea loc în funcție de situația din teren în momentul execuției rămâne una
din problemele cele mai stringente. Dacă sistemele din materiale metalice (oțel, fontă) pot fi găsite și
identificate cu ajutorul unor echipamente cele din mase plastice (polietilenă, PVC,etc.) nu pot fi
identificate în majoritatea cazurilor.
Hidranții sunt prima problemă iar îmbinările reprezintă a doua mare sursă de pierderi. Aici sunt diverse
situații în care pierderea este destul de mică pentru a produce un zgomot iar atunci este nevoie a se
folosi tehnologii mai sofisticate (tehnologii bazate pe gaz trasor, scanare, camere,etc.).

Dacă vă confruntați cu o teavă spartă este important a afla cauza apariției acelei pierderi, aveți
posibilitatea de a reduce astfel viitoare pierderi.

Ce daune poate produce o țeavă spartă?

O singură teavă spartă poate duce la pierderea a zeci de metri cubi, poate provoca daune materiale sau
poate cauza alte evenimente grave (scurtcircuit, incendii, pompe arse,etc.). Aceste pierderi de apă
reprezintă cheltuieli atât a apei cât și a bunurilor deteriorate, dar cea mai gravă situație o reprezintă
lipsa unei surse pentru prevenirea și stingerea incendiilor.
Cele mai evidente deteriorări sunt la nivelul pereților, a pardoselilor, a mobilierului sau a
echipamentelor provocând apariția unor factori nedoriți (podea putrezită, tencuială cazută, mucegai,
pericol de electrocutare,etc.). Cele mai descurajante situații pot fi remediate cu ajutorul specialiștilor în
identificare și localizare pierderi de apă. Neglijând o fisură mică ea devine o problemă importanță și
urgentă mai ales în situații când nu aveți personal disponibil (de sarbatori, noaptea,când e frig,etc.).

Ce metode se pot folosi în identificarea și localizarea pierderilor de apă ?
O teavă spartă aflată sub presiune produce zgomot, iar acel zgomot are o frecvență care poate fi
identificată cu ajutorul unor echipamente dotate cu filtre de frecventă și microfoane.
Alte metode de identificare a pierderilor de apă se bazează pe introducerea în conducte a unor
microfoane sau camere care să identifice anomalii.
O metodă utilizată cu succes pentru a identifica pierderi mici sau pierderi dificile se bazează pe
introducerea unui gaz de formare care are proprietatea de a trece prin diverse materiale.

Utilizarea combinată a acestor procedee este rețeta cu cea mai mare probabilitate de a identifica și
localiza pierderi de apă.
Mai multe informații puteți găsi accesând siteul www.DetectiviiApeiPierdute.ro sau
www.pierderideapa.ro