Pierderi de apă în rețele de distribuție. Implicații ale balanței apei și indicatorilor de performanță

 

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Facultatea de Hidrotehnica organizeaza webinarul cu tema Pierderi de apă în rețele de distribuție. Implicații ale balanței apei și indicatorilor de performanță in data de 01.07.2021 de la rele 14.

 

 

Accesarea webinar-ului se face la această adresă de Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg3YTk5NGMtMzI2ZS00YWE0LWJiOGUtMGFhOTRjNjNhYTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%2285871e1a-b25c-4452-9ca8-dcceaf95e3b8%22%7d

 

Pierderi de apă în rețele de distribuție. Implicații ale balanței apei și indicatorilor de performanță. – Facultatea de Hidrotehnică – Universitatea Tehnică de Construcții București (utcb.ro)