In perioada 27-28 octombrie 2022 va avea loc online conferința Tehnico-Științifice “Gestionarea infrastructurii de apă şi canalizare în contextul diminuării şi epuizării resurselor ”.

Conferinta este organizată online de Asociaţia Română a Apei în parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Participarea la întregul program este liberă și se face pe bază de înregistrare prealabilă.

SUBTEMELE CONFERINŢEI
1. Soluţii moderne pentru reducerea pierderilor de apă
2. Energia o resursă costisitoare, cu impact de mediu – reducerea consumurilor de energie şi producerea energiei din surse alternative
3. Tehnologii si căi pentru valorificarea subproduselor rezultate din epurarea apelor uzate. Nămolul din epurare – costuri si beneficii
4. Precipitaţiile urbane – resursă sau factor de stres?
5. Cât de aproape suntem de economia circulară? Soluţii de succes.

Manifestările se adresează tuturor specialiştilor din Sectorul apei începând cu mediul academic, consultanţi,
proiectanţi şi producători de echipamente, administratori ai resurselor de apă, operatori de alimentare cu apă
şi de canalizare şi, nu în ultimul rând, publicului larg interesat de îmbunătăţirea performanţelor tehnice şi
manageriale ale Sectorului

PROGRAMUL CONFERINŢEI
DATA 27.10.2022
Link-ul pentru înregistrare:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpcemtpzkuH9El1xNJKLsGxB240VdW_HwF
Sesiunea va fi activă cu 10’ înaintea orei de începere.
Moderator
Dr. chim. Epsică CHIRU – Director Executiv Asociația Română a Apei

10.00 – 10.15 – Cuvânt de bun venit şi introducere
Dr. ing. Ilie VLAICU – Director General AQUATIM S.A. – Preşedintele Asociației Române a Apei

10.15 – 10.50 KEY NOTES
Prof. dr. ing Ioan BICA – Expert Banca Mondială, Preşedintele Consiliului TehnicoŞtiinţific al Asociaţiei Române a Apei
“Managementul Riscului la Inundații în Amenajarea Teritoriului și Urbanism”

10.50 – 11.20 Mihail LUCA, Iustina LATES (CHIRIAC), Alexandru Lucian LUCA
“CONSIDERATIONS REGARDING THE IDENTIFICATION OF WATER LOSS TO THE
ADDUCTION PIPES” (/”CONSIDERAȚII PRIVIND IDENTIFICAREA PIERDERILOR DE APĂ LA
CONDUCTELE DE ADUCȚIUNE”)

11.20 – 11.50 Cosmin RADU, Ciprian BANCIU, Diana AGASTRA, Jose Miguel MAIA, Pedro
RAMALHO, Rui MALHEIRO, Ana Rita SANTOS, Barbara BARBOSA, Miguel ZILHÃO
“The route for efficiency by reducing water losses in Constanta” (/Calea către eficiență
prin reducerea pierderilor de apă în Constanța”)

11.50 – 12.20 Mihail LUCA, Alexandru Lucian LUCA, Petru Daniel BRĂNIANU
“CONSIDERATIONS REGARDING WATER LOSSES TO THE CONSUMER CONNECTION AT
THE DISTRIBUTION NETWORK” (/”CONSIDERAȚII PRIVIND PIERDERILE DE APĂ LA
BRANŞAMENTELE CONSUMATORILOR DIN REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE”)

12.20 – 12.50 Alan BOUKAI
“Satellite-based leak detection and cost benefit” (/Detectarea pierderilor de apă prin
satelit și avantajele asupra costurilor”)

12.50 – 13.00 Mesajele zilei – Dr. chim. Epsică CHIRU

DATA 28.10.2022
Link-ul pentru înregistrare:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkcuqppj4pGtUaCjBwhsvG_p8d8JnGjXGF
Sesiunea va fi activă cu 10’ înaintea orei de începere.

Moderator
Prof. dr. ing. Ioan BICA – Expert Banca Mondială, Preşedintele Consiliului Tehnico-Ştiinţific
al Asociaţiei Române a Apei

10.00 – 10.30 Radu GEORGE, Korona MACIEJ, Szuptarski LUKASZ
”Optimization of the operation of the water supply network with the use of DHI methods
and tools” (/”Optimizarea funcționării rețelei de alimentare cu apă cu utilizarea
metodelor și instrumentelor DHI”)

10.30 – 11.00 Marina GÎRLEANU
“Modelarea hidraulică în regim permanent și nepermanent a unei conducte de
aducțiune” (/”Permanent and non-permanent hydraulic modeling of a pipeline”)

11.00 – 11.30 Augustin DINA, Lucian MĂRUȚĂ, Horaţiu HOARĂ
“Digitalizarea activității de reducere a pierderilor de apă în cadrul APAREGIO GORJ S.A.”
(/”Digitization of the water loss reduction activity within APAREGIO GORJ S.A.„)

11.30 – 12.00 Csaba BAUER
“Nămolul provenit din stațiile de epurare a apelor uzate municipale, resursă
regenerabilă pentru fosfor” (/Sludge from municipal wastewater treatment plants, a
renewable resource for phosphorus”)

12.00 – 12.30 Constantin DAMIAN, Ioana BERCU
“Strategia naţională de transformare a stațiilor de epurare convenționale în stații de
epurare hibride cu inteligență artificială și cu emisii CO2 zero- obiectiv Green Deal al CE”
(/”The national strategy for the transformation of conventional treatment plants into
hybrid treatment plants with artificial intelligence and zero CO2 emissions – EC Green
Deal objective”)

12.30 – 12.50 Mesaje finale – Prof. dr. ing. Ioan BICA

********************************************************************************************************

 

Conferinţa va fi disponibilă prin webinar Zoom. Vă recomandăm să descărcați aplicația Zoom (pentru PC /
mobil) utilizând https://zoom.us/support/download .
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza conectarea sau de a deconecta participanţi pentru evitarea
evenimentelor nedorite!
În cazul în care aveți întrebări cu privire la logistica participării Dumneavoastră la eveniment, vă rugăm să
contactați organizatorii prin intermediul e-mail: Asociaţia Română a Apei, secretariat@ara.ro.