Încă din vremea romanilor, o dată cu apariția primelor instalații de alimentare cu apă, au apărut evident şi pierderile, iar o data cu acestea necesitatea găsirii lor în timp cat mai scurt. Deși primele instalații erau gravitaționale, construite cu o ingeniozitate pe care o invidiază şi inginerii de azi, oricât de bine ar fi fost executate acestea, apariția pierderilor a fost inerentă. Pentru ca apa a fost , este şi va fi o necesitate vitală pentru umanitate, risipirea, pierderea ei inutilă sau chiar generatoare de pagube, a fost dintotdeauna un subiect major al celor care se ocupau cu furnizarea apei către aglomerările urbane, sau rurale. De când există sisteme de alimentare cu apă, de la cele mai simple, la începuturi, până la cele complexe de care ne bucuram în zilele noastre, furnizorii de apă au căutat metode şi instrumente cu care să poate determina cât mai precis locul unde se află defecțiunile, mai ales când acestea sunt ascunse. Astfel, de-a lungul timpului au apărut şi s-au perfecționat instrumente de lucru începând cu banala tijă din lemn cu un vârf metalic la unul dintre capete şi terminând cu nenumăratele echipamente sofisticate de astăzi, unele dintre ele aduse la performanțe de neconceput cu câțiva ani în urmă.

Imagine similară

Avem o pierdere atunci când apa iese necontrolat printr-un orificiu, o fanta de dimensiuni mai mari , sau mai mici, ori o neetanșeitate a îmbinărilor conductei.  Atunci se produce în mod inevitabil şi un sunet (zgomot cum se mai spune în mod uzual, dar şi zgomotele sunt tot sunete, doar ca mai puțin plăcute auzului uman, ele având de asemenea intensitate, amplitudine şi frecvență, ca oricare alt sunet), iar intensitatea şi frecvența sunetului respectiv sunt în strânsă legătură cu presiunea din conductă, cu natura materialului din care este alcătuită aceasta şi cu dimensiunile spărturii. O pierdere este cu atât mai greu de descoperit cu cât cantitatea de apă pierduta este mai mică, când presiunea în conducta este foarte scăzută, când ruptura în conductă are dimensiuni mari, când în jurul pierderii se formează o cavernă iar zgomotul de pierdere este estompat, aproape inexistent, când pierderea este foarte veche, când materialul conductei este moale precum polietilena, polipropilena, etc… etc.

Imagine similară

Sunetul produs de pierdere se transmite atât de-a lungul conductei, în ambele direcții,  prin pereții conductei, dar şi prin apa sub presiune, cât şi vertical, spre suprafața solului. Pentru această a doua direcție de propagare a sunetului de pierdere, de-a lungul timpului s-au perfecționat instrumente începând cu un fel de stetoscop foarte asemănător cu cel al doctorului şi terminând cu sofisticatele „urechi electronice” de astăzi, printre care se afla şi noul echipament Hidrolux HL7000, pe care vrem să vi-l prezentam aici.

Rod al studiilor inginerești şi de software, al unei practici pasionate şi al unei îndelungate şi bogate experiențe cu care se mândresc specialiștii laboratoarelor firmei noastre din Germania, HL 7000 este un produs de ultimă generație ce înglobează toate tehnologiile de vârf ale anului 2018. Sarcina de a crea un echipament nou performant, după ce predecesorul HL 5000 a fost unul cu rezultate foarte bune, nu a fost deloc ușoară, dar echipa de la Seba KMT a reușit, noul Hidrolux având caracteristici şi performanțe de excepție.

Sa începem cu începutul; dacă vechiul HL 5000 avea o problemă cu cablurile, atât cele intre microfoane şi receptor, cat şi cel dintre receptor şi cască, noul HL7000 nu mai are niciun cablu, comunicarea atât între microfoane şi unitate, cât şi intre unitate şi căști, făcând-se fără fir prin tehnologie Bluetooth. Un mare pas înainte având în vedere ca prezența cablurilor aducea atât problema continuității lor cât mai ales pe aceea a zgomotelor suplimentare care se puteau auzi uneori induse de vânt.

Împerecherea celor trei elemente se face rapid şi precis, iar pe display-ul receptorului există indicatoare martor care ne informează permanent asupra stării comunicării dintre componente.

Unitatea receptor este complet nouă, ca formă, aspect şi funcționalitate; în primul rând este foarte ușoară şi de dimensiuni mici în comparație cu vechile receptoare, având un ecran tactil rezonabil de mare pentru dimensiunile carcasei, dar şi pentru a putea vizualiza corect toate informațiile oferite operatorului. Frecvențele de lucru se pot alege în cunoștință de cauză după prima ascultare la locul presupusului defect, iar o dată alese filtrele veți fi surprinși de cât de bine este filtrat sunetul, aparatul lăsând să treacă aproape în exclusivitate frecvențele alese. Tasta muta poate fi acționată atât de pe receptor cat şi de pe baza microfonului. Pe ecranul tactil de 4,3” de înaltă rezoluție sunt prezentate toate elementele de meniu relevante, datele de măsură fiind foarte ușor de interpretat. Navigarea prin meniuri este ușoară, iar pictogramele foarte intuitive. Având o greutate extrem de mică (numai 600 grame) dar fiind foarte robustă, unitatea de comandă poate fi utilizată în diverse moduri: purtată după gât, montată ferm pe tija senzorului sau pur și simplu atașată la pantalon sau la centură cu ajutorul unei cleme. Dispozitivul poate fi utilizat după dorință, sau în funcție de situație, lucrul cu noul Hydrolux nefiind deloc obositor.

Imagine similară

HL 7000 beneficiază de un microfon de sol cu protecție la vânt, complet nou, reproiectat, care de data aceasta poate fi cufundat un timp scurt în apă, pentru a asculta în zone ușor inundate, fără ca apa sa poată afecta microfonul în interior. Şi acesta este un pas înainte având în vedere ca nu sunt puține defectele ascunse la care o parte din apă iese la suprafață, de cele mai multe ori în alta parte decât locul de defect. Există o bază comună la care se poate atașa cu ușurința oricare dintre microfoanele de sol, dar şi senzorul de gaz. Sunetele preluate de către microfoanele specializate atât de la nivelul solului cât şi de pe conductă vor putea fi filtrate, ascultate în căști şi reprezentate grafic pe displayul noului HL7000. Acest nou microfon piezo, compatibil Bluetooth®, cu preamplificare integrată redă clar frecvențele joase ale pierderilor chiar şi a celor mici, pe  materiale moi, cum ar fi PVC sau PE, chiar şi la presiune scăzută, precum și frecvențele înalte specifice pierderilor pe țevi din oțel sau fontă.

 

Microfonul de tip baston, compatibil Bluetooth®, funcționează cu același preamplificator integrat ca și microfonul de sol. Astfel, sonda cu vârf este o bună alternativă pentru a detecta pierderile prin ascultarea zgomotelor direct pe armături, sau materialul conductei, ori prin introducerea vârfului în pământ acolo unde acest lucru este necesar şi posibil.

Imagine similară

Cum în unele cazuri, metodele acustice pentru detectarea pierderilor punctuale nu sunt suficiente, HL 7000 oferă posibilitatea de a atașa un senzor de gaz trasor. Operațiune rapidă și ușoară, datorită instalării senzorului la 360°, a detectării automate a acestuia și de către unitatea de comandă şi a conexiunii Bluetooth®, pur și simplu montați senzorul de gaz trasor la bastonul senzor și apoi puteți localiza amestecul hidrogen-azot de la suprafața solului.

 

Pentru situații speciale, exista posibilitatea utilizării microfonului universal de sol cu fir, PAM B2, care poate fi conectat direct la unitatea HL7000. În mod convenabil, cu acesta se pot face ascultări atât la suprafața solului cât şi direct pe conductă, pentru a putea stabili cu cât mai mare acuratețe punctul de pierdere.

 

Unitatea  receptor, microfonul şi căștile, deci toate componentele au acumulatori care se pot încărca direct în cutia de transport prin cablul de încărcare preinstalat, aceasta fiind robustă şi având locașuri special destinate fiecărei componente în parte, pentru a putea fi transportate în condiții de siguranță.

Important: Receptorul are incorporat şi un senzor GPS pentru a putea memora la dorință coordonatele locului de defect, dar şi data şi ora determinării cu posibilitatea de a descărca pe un computer extern atât coordonatele geografice ale defectului cat şi fragmente din sunetele înregistrate, pentru acest scop fiind disponibil programul pentru computer HydroluxView.

Imagini pentru hydrolux 7000

Cam acestea ar fi, pe scurt caracteristicile Hidrolux HL 7000 produs de SEBA KMT. Utilizarea noului echipament va aduce cel puțin la fel de multe satisfacții precum vechiul HL 5000, ale cărui referințe sunt foarte, foarte bune. Va mulțumim că ați ales şi că alegeți în continuare produsele SEBA KMT în activitatea dumneavoastră şi va reamintim că va stăm la dispoziție oricând, atât cu informații tehnice şi comerciale despre produsele noastre, cât şi cu sfaturi avizate despre utilizarea lor în teren.

 

Viorel Simionescu

SebaKMT