În activitatea de detecţii pierderi apă un rol foarte important îl are cunoaşterea gospodăriei subterane (cabluri, conducte, branşamente,canale,etc.). Chiar dacă avem norocul de a avea o hartă cu toate reţelele trasate de cele mai multe ori este nevoie şi de a localiza cu exactitate traseul conductelor şi a branşamentelor.

Pentru aceasta vom apela la LOCATORUL DE TRASEE.

LOCATORUL DE TRASEE nu localizează cabluri şi conducte, LOCATORUL localizează un câmp electromagnetic radiat de cabluri şi/sau conducte metalice.

Acest câmp (semnal) electromagnetic este produs cu ajutorul unui generator şi transmis în conductele m
etalice. Acest curent alternativ creează câmpul electromagnetic şi este cunoscut ca SEMNAL. Prin localizarea acestui câmp electromagnetic vom putea stabili traseul conductelor, a cablurilor şi a adâncimii de pozare.

Cu ajutorul unei sonde care transmite semnal se poate localiza şi trasee nemetalice(canale din beton).

Loactoarele sunt formate din două elemente :

GENERATORUL (TRANSMIŢĂTORUL) – generează un curent alternativ pe cablul sau conducta ce urmează a fi localizată

RECEPTORUL – detectează câmpul electromagnetic generat de fluxul curentului alternativ transmis de generator.

  

Pentru a putea localiza semnalul este nevoie ca acel câmp electromagnetic să se producă, curentul trebuie să curgă, trebuie să facă un circuit. Degeaba introducem un semnal dacă el nu se poate întoarce prin pământ la generator.

Măsuri de siguranţă

Înainte de a conecta cablurile la generator se va face legătura la împământare. Când generatorul este pornit NU trebuiesc atinse cablurile conductoare sau papucii de conectare pentru a evita orice eveniment neplăcut (curentare).

Curentul generat se va transmite şi în conductele şi cablurile din vecinătate, unele echipamente având posibilitatea de a arăta sensul curentului ne vom putea da seama dacă suntem pe traseul dorit sau semnalul recepţionat este semnalul care se întoarce la generator pe alte circuite metalice (conducte, cabluri,etc).

Modul de localizare

Receptoarele sunt prevăzute cu mai multe antene care pot fi configurate diferit pentru a primi răspunsuri diferite la semnalele emise.

Semnal VÂRF – răspuns maxim

Acest semnal oferă o putere de semnal maximă sau absolută în centrul semnalului emis de circuit. Este cel mai precis mod de localizare deoarece se captează un semnal maxim.

Semnal MEDIE MAXIMĂ

Acest mod oferă o putere de semnal maxim sau absolut în centrul semnalului emis. Este util în cazul în care conductele se află la adâncimi foarte mari.

Semnal ZERO

Acest mod oferă o putere de semnal minim sau zero în cazul semnalului emis. Funcţioneată bine în zonele decongestionate însă are un grad de eroare mare.

MODUL SONDĂ

Pentru a localiza canale se poate utiliza o sondă. O sondă este o bobină de transmisie alimentată de la o baterie încorporată. Se utilizează frecvenţe joase 512 Hz/640 Hz.

 

Semnalul folosit poate fi bruiat de o serie de alte câmpuri electromagnetice prezente în zona căutată.

Se pot căuta semnale pasive, semnale provenite de la sisteme de generare a energiei electrice (stălpi de înaltă tensiune, reţele de putere şi distribuţie, (armonice 50-60Hz), sau de la transmisii radio (15-27 kHz armonice).

FRECVENŢE

Utilizarea anumitor frecvenţe depinde de metodele folosite.

FRECVENŢE JOASE 100 Hz- 1 KHz

-se utilizează pentru conectare directă

-pentru distanţe lungi

-cabluri

-distorsiune redusă

FRECVENŢE MEDII 89 kHZ – 33 kHZ

-cabluri şi conducte

-conectare directă (galvanică)

-pentru distanţe rezonabile

FRECVENŢE ÎNALTE 66 kHZ – 200 kHZ

-pentru distanţe scurte

-distorsionare mare

-folosite pentru inducţie

 

Mai jos puteţi urmări un filmuleţ legat de teoria localizării conductelor.

 

 

şi un filmuleţ animat