Polipropilena copolimerizată în bloc ( PP-B ) conține în lanțul macromoleculei   secțiuni întregi de molecule de etilena ( pe total între 8 si 10% în greutate ), intercalate între secțiuni de molecule de propilenă.

Principalele caracteristici fizice sunt :

– Densitate medie : 900 kg/m³

– Rezistența la rupere, la 23ºC = 28 N/mm²

– Modulul de elasticitate, la 23ºC  ≥ 1250 MPa

– Rezistența la impact Charpy, la 23ºC, respectiv la 0ºC = 70 / 5 kJ/m²

– Punctul de topire cristalite = 190- 230 ºC

– Conductivitatea termică, la 23ºC = 0.23 W/mK

– Coeficientul de dilatare liniară =0.16-0.18 mm/mK

Polipropilena PP-B este utilizată cu precadere pentru sisteme de conducte de canalizare îngropate, datorită rezistenței foarte bune la impact, chiar și la temperaturi scăzute.Este un material nepolar, aproape insensibil la acțiunea solvenților ; prin urmare nu se pretează la îmbinarea cu adeziv; în schimb, se comportă perfect în cazul sudurii prin topire, adică polifuziune sau sudură cap la cap. Rezistenta chimică  este foarte bună, datorită caracterului nepolar, însă  nu rezistă la acizi oxidanți, cetone, petrol, hidrocarburi aromate sau clorurate. Radiația ultravioletă produce efectul de foto-oxidare în cazul expunerii îndelungate, însă normele în vigoare nu impun utilizarea de aditivi împotriva acțiunii acesteia. Din punct de vedere termic, domeniul temperaturilor de utilizare a PP este cuprins la modul general între 0ºC și +80 ºC.

                                               

  Țevi și fitinguri de canalizare cu perete multistrat (corugat), din PP-B

 

  Sunt destinate realizării rețelelor de canalizare gravitaționale îngropate, in special in următoarele situații:

  • Unele porțiuni ale rețelei de canalizare vor fi dispuse in zonă de trafic
  • Vor exista porțiuni din rețea dispuse la adâncimi relativ mici(acoperiri intre 0,8 -1,2 metri)
  • Solul din zona amplasării rețelei nu este suficient de stabil din punct de vedere static(ex. nisip argilos)
  • Neavand in zonă construcției sursă de material de umplutură uzual acceptat (pietris cu conținut de nisip), se optează pentru realizarea pozării/umpluturii, cu materialul excavat.

Țevile și fitingurile au suprafața interioară netedă și suprafața exterioară profilată, definite ca Tip B și sunt reglementate din punct de vedere al  cerințelor, de standardul EN 13476-3.

Sunt disponibile in doua variante constructive: seria DN/OD respectiv seria DN/ID cu dimensiunile nominale din Tabelul de mai jos:

 

DN/OD

160;200;250;315;400;500 si 630mm
DN/ID 200;250;300;400;500;600;800 si1000mm

*Dimensiunile care lipsesc din sirul de dimensiuni standard

(ex DN100,110,1200mm) se produc numai la cerere din cauza

utilizării lor restranse, numai in cazuri bine justificate tehnic si

economic.

*Este de menționat că mufele țevilor sub DN500mm, sunt produse separat, prin injecție în matrița și sunt sudate ulterior la capătul țevilor debitate deja la lungimea standard.

Țevile corugate din PP-B  se produc în  clasele de rigiditate inelară : SN8; SN10 sau după caz SN12 kN/mp

– SN10 si SN12 sunt extensii ale clasei de rigiditate SN8(marcajul standard SN8 si in paranteză SN10 sau SN12)

– valorile extreme ale sirului de  rigidități standard : SN 2, SN4 și SN16 se produc numai la cerere, având in vedere utilizarea lor restransă din considerente tehnico-economice

Fitingurile utilizate in configurația acestor rețele sunt conforme aceluiași standard si sunt produse  prin injecție în matriță/confectionate din țevi prin sudură, de regulă de către producătorul țevilor .

Fitingurile  din PP-B sunt disponibile in toate dimensiunile standard si formele uzuale necesare, cum ar fi: mufe, coturi, ramificații, reducții etc ( ex. mufă dublă si ramificație la 45º )

Caracteristicile țevilor sunt demonstrate prin teste de lot la producător  si teste de tip la un Laborator independent, conform Regulamentului  UE 305/2011,adoptat prin HG668/2017, după cum urmează :

– rigiditatea inelară, conform EN ISO 9969

rezistența la impact, la 23 si -10 ºC, conform EN 744

– flexibilitatea inelară : epruveta de țeavă cu lungimea de 300 mm este presată mecanic până la o deformare de 30% din diametru ; forța de apăsare nu trebuie să aibă scăderi iar țeava trebuie să-si revină la forma iniăiala, fără spargeri, burdușiri sau fisuri.

– proba de fluaj: raportul de fluaj trebuie să fie ≤ 4 pentru extrapolarea la doi ani

– proba de etanseitate la apă, conform EN 1277 a inelului elastomeric, la 0,05 și 0,5 bar, proba de etanșeitate cu aer la depresiune de 0,3 bar.

Tevile si fitingurile sunt realizate din materie primă certificată,intr-o culoare diferită de negru pentru a exclude suspiciunile de utilizare a materiilor prime reciclate (provenite de regulă din surse necontrolate). Interiorul țevilor este de culoare albă in vederea facilitării inspecțiilor video CCTV.

 

Marcajul țevilor  conține cel putin următoarele elemente de identificare:

– standardul de produs: EN 13476-3

– diametrul nominal

– numele producătorului și/sau denumirea comercială a produsului

– clasa de rigiditate inelară (SN)

– materia primă: PP-B

– codul ariei de aplicatie: “U”

– data si locul fabricației,

– simbolul * (cristal de gheață ); determinarea rezistenței la impact s-a făcut si la -10ºC

 

 

Ing. László Jancsó

Dir. Calitate Pipelife Romania