PROBA DE PRESIUNE A RETELELOR DE APA REALIZATE DIN MATERIALE PLASTICE-Partea II

 

„ Traducere document elaborat in cadrul  Asociatiei Producatorilor de Tevi din Materiale Plastice din Ungaria”

 

5.3. Proba integrata a caderii de presiune

 

Acest procedeu se recomanda numai in cazul in care nu suntem convinsi ca aerisirea sistemului a fost realizat cu succes. Pentru siguranta ca sa putem realiza si ulterior calculele aferente,in faza principala a probei,se recomanda masurarea exacta a cantitatii de apa extrasa din retea in vederea realizarii caderii de presiune.

Rezultatele probei principale sunt concludente numai in cazul in care aerul remanent din tronsonul incercat este destul de mic.Pentru a se putea lua decizii in acest sens,trebuie sa tinem cont de urmatorii pasi :

  • presiunea remanenta la sfarsitul probei primare trebuie scazut rapid cu 10-15% din STP(∆P),prin scurgerea unei cantitati corespunzatoare de apa din retea(acesta fiind de fapt primul pas al fazei principale de testare la presiune al retelei);
  • se va masura exact volumul apei eliminate , ∆V;
  • se va calcula pierderea de apa acceptabila,∆Vmax,acesta fiind comparat cu cantitatea de apa ,∆V :

 

1       𝐷

∆𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1,2 ∙ V ∙ ∆p ∙ ( ∙ )

𝐸𝑤 𝑒 ∙ 𝐸𝑅

unde:  
∆Vmax –         cantitatea pierderilor de apa acceptabila, in litri;
V –              volumul tronsonului de retea supus probelor, in litri;
∆p –            pierderea de presiune masurata,in kilopascal;
Ew –                          modulul de compresie al apei,in kilopascal;
                   (~2,2×106 kPa)
D –               diametrul interior al tevii, in metri;
 e –           grosimea de perete al tevii, in metri;
ER – coeficientul de flexibilitae al peretelui tevii,perpendicular pe axa longitudinala,in
  kilopascal; (kPa)
1,2 – coeficient pentru surplus(exemplu din cauza prezentei aerului in retea) in faza principala a probei de presiune .

Pentru evaluarea corecta a rezultatelor este important ca pe parcursul probelor sa luam in calcul o valoare corecta ER ,care tine cont de temperatura pe parcursul probelor si de durata probelor. In special la tronsoane cu diametre mici si scurte valorile la Δp si ΔV trebuie masurate cat mai precis .

daca:

∆V > ∆Vmax

 

Proba de presiune trebuie oprita si tronsonul trebuie depresurizat si aerisit din nou.

daca:

∆V ≤ ∆Vmax

 

proba se poate continua.

 

5.4. Faza  principala a probei de presiune

 

Presiunea remanenta dupa proba primara de presiune,se reduce rapid cu 10-15% din STP (∆P),prin scurgerea cantitatii corespunzatoare de apa din retea .

Deformarile vasco-elastice din retea,cauzate de tensiunile datorate presiunii STP,se vor opri datorita scaderii de presiune .

Scaderea rapida(pe moment) a presiunii in retea va duce la contractia intr-o perioada mai lunga a retelei(faza de relaxare),concomitent cu cresterea presiunii din retea(efectul vasco-elasticitatii).Variatia de presiune din retea trebuie urmarita si masurata timp de 30 minute si inregistrata cresterea de presiune datorat contractiei (∆P). (Intro retea din material vasco-elastic,o scadere de presiune rapida va fi urmata de o crestere de presiune intr-un termen mai lung.)

 

Faza principala se poate considera de succes,daca curba de presiune are tendinta de crestere si pe durata celor 30 de minute nu descreste(vezi pe fig.1. ultima secventa a curbei ).Daca in aceasta faza curba arata tendinta de descrestere,acest fapt ne indica neetanseitatea sistemului !

In cazul in care avem rezerve privind rezultatele,se recomanda prelungirea duratei fazei principale la 90 minute(se va prelungi durata fazei de relaxare).

In acest caz valoarea admisa a pierderii de presiune va fi de 25 kPa (0,25 bar),fata de presiunea maxima masurata pe parcursul fazei de contractie .

Daca scaderea de presiune este mai mare de  25 kPa, atunci proba de presiune nu corespunde.

In acest caz se recomanda inspectia tuturor imbinarilor( mecanice, sudate, armaturi ,etc). Dupa reparatia defectiunilor trebuie repetata integral, procesul probelor de presiune.

 

Proba de presiune repetata trebuie realizata integral(faza primara si principala).

 

 

 

Fig.1.: Exemplu pentru proba de presiune a tevilor vasco-elastice

 

 

Unde:

  • Umplere,aerisire
  • Relaxare
  • Cresterea presiunii la presiune de proba (STP)
  • Relaxare;scaderea de presiune la finalul fazei nu poate depasi 30% din STP
  • Reducerea presiunii, ∆p = 10-15%STP (bar)
  • Relaxare: 30 minute,urmarirea,inregistrarea cresterii de presiune datorat contractiei.
  • Faza de relaxare prelungit: 60 min

 

Javasoljuk, hogy minden hőre lágyuló műanyag csőnél a fentiek szerint történjen meg a nyomáspróba végrehajtása, mivel az eljárás figyelembe veszi a műanyagok egyik alapvető tulajdonságát, a viszko-elasztikusságot. A nyomáspróba során olyan mérőberendezés használata célszerű, amely a próbanyomás teljes folyamatát idő-nyomás-hőmérséklet összefüggésében regisztrálja, és az eredményt dokumentálja.

 

Concluzii:

 

Referitor la proba de presiune  mentionam ca aceasta faza de realizare a unei retele este foarte important din punctul de vedere al producatorului(furnizorului) de teava,al antreprenorului lucrarii si celui care exploateaza reteaua realizata.Totodata nu trebuie neglijat tendinta optimizarii in proiectarea si productia tevilor din materiale plastice si nu numai( tendinta este similara si in cazul tevilor din grafit nodular sau otel),cea ce necesita si o mai mare atentie din partea specialistilor din domeniu.Drept rezultat factorul de siguranta cu valoarea de 2,0-2,5 uzual aplicat pana acum in domeniul retelelor din materiale flexibile,datorita materiilor prime mai omogene si a procesului de fabricatie mai bine tinut sub control,se apropie din ce in ce mai mult de valoarea 1. In cazul unei retele de apa realizat din teava de polietilena valoarea coeficientului de siguranta este de 1,25.Deci putem trage concluzia ca aplicarea unei presiuni de proba nejustificat de mare si /sau pe durata prea lunga poate cauza schimbari remanente daunatoare in reteaua testata,care poate sa reduca chiar si durata minima de viata a constructiei.

Parcurgand etapele descrise privind realizare a probei de presiune,pe langa determinarea presiunilor aplicabile,rezulta si durata totala a probelor.Durata totala a probelor ,considerat de la faza primara pana la terminarea probelor este de 90 minute.Functie de evaluarea si concludenta rezultatelor probei principale,aceasta durata se poate prelungi cu inca 60 de minute suplimentare.

 

Bineinteles in cazurile in care STP = MDP = PFA = PN ,stabilirea unei durate exacte pentru realizarea probelor, nu are importanta.