Reducerea pierderilor de apa în Sofia.

Toţi pentru o capitala verde

 

Sofia este capitala Bulgariei şi cel mai mare oraş din această ţară, având o populaţie de peste 1,4 milioane de locuitori. Construcţia reţelelor de apă şi de canalizare a început la sfârşitul secolului al XIX‑lea, dar cea mai mare construcţie a avut loc între anii 1950‑1970 din secolul XX.

În prezent, oraşul este întreţinut de un singur operator pentru alimentarea cu apă şi canalizare – Compania de apa Sofiyska. Compania a fost înfiinţată în anul 2000 ca o formă de parteneriat public‑privat, pe baza unui contract de concesiune. Acum face parte din grupul Veolia Water, acţionarul său majoritar.

Compania de apă Sofiyska oferă o gamă completă de servicii, inclusiv producţia şi furnizarea de apă potabilă, canalizare şi epurare a apelor uzate. Compania este responsabilă pentru mai mult de 1,4 milioane de oameni care locuiesc în orasul Sofia şi satele mărginaşe.

Compania de apă Sofiyska exploatează 4.175 km reţea de alimentare cu apă potabilă, 4 staţii de tratare a apei potabile, 1.554 km reţea de canalizare, 64 rezervoare, 13 staţii de pompare, 35 de staţii de clorinare şi o staţie de epurare a apelor uzate.

Cum tratează Compania de apă Sofiyska pierderile de apă?

În ultimii 10 ani, reducerea pierderilor de apă a devenit preocuparea principală pentru toţi operatorii de apă potabilă atât din Bulgaria cât şi alte ţări din întreaga lume.

Aceasta este o mare provocare pentru Compania de apă Sofiyska, care a aplicat cele mai bune practici mondiale pentru a gestiona problema „necontorizării apei”.

Primul pas a fost de a oferi o monitorizare permanentă a reţelei de alimentare cu apă, prin separarea întregii reţele în multe zone de măsurare districtuale (DMA), care au permis măsurarea şi controlul debitului, al presiunii şi analiza bilanţului lunar, în orice zonă.

Reţeaua de apă din Sofia a fost împărţită în aproape 195 de zone locuite (DMA) şi alte 70 de rezervoare strategice şi reţea de apă (DMA). Toate districtele au puncte permanente de monitorizare a debitului de apă atât la intrare, cât şi la ieşire.

Toate datele sunt transferate spre sediul central al companiei prin sistemul de telemetrie. Pe lângă punctele de măsurare de mai sus, există mai multe puncte cheie de‑a lungul reţelei care transmit în timp real debitele de tranzit (SCADA).

Până în prezent, Compania de apă Sofiyska a instalat aproximativ 360 de dispozitive destinate să măsoare debitul de apă. Aplicaţia SCADA este, de asemenea, implementată pentru toate rezervoarele, staţiile de pompare şi statiile de clorinare.

Separarea reţelei de apă permite analizarea mai multor indicatori în fiecare DMA, a debitului de apă minim pe timp de noapte şi corelarea între debitul minim de apă pe timp de noapte şi debitul mediu de apă orar în zonă, presiunea, parametri reţelei de apă, frecvenţa defectelor şi bilantul apei pompate faţă de cea facturată.

Separarea reţelei reprezintă nucleul întregii strategii pentru reducerea pierderilor de apă în proces. Cu cât zonele sunt mai mici cu atât sunt mai uşor de monitorizat şi controlat, fiecare zonă are specificul ei privind reţeaua de apă potabilă şi de canalizare.

Cu alte cuvinte, fiecare district (DMA) este ca un organism individual, care are un anumit „diagnostic” şi o anumită „vindecare”.

Obelya şi Mladost, exemple din experienţa noastră

Două exemple oferă o perspectivă clară asupra eforturilor depuse de Compania de apă Sofiyska pentru reducerea pierderilor de apă.

În anul 2011 compania a implementat cu succes câteva proiecte în două mari cartiere rezidenţiale, Obelya şi Mladost. În Obelya, districtul (DMA) are 3.505 m de reţea de apă potabilă, majoritatea realizată până în anul 1990. Există aproximativ 96 de branşamente şi 4.600 de consumatori.

.Ancheta iniţială a arătat că debitul de apă la intrare este de 3.334 m3 pe zi, în medie, iar debitul facturat a fost de doar aproximativ 672 m3 rezultand 2.600 m3 pierderi de apă în fiecare zi. Lucrările în zonă au durat 4 luni datorită reparaţiilor efectuate pe conducte, la vane, fapt ce a dus la reducerea presiunii şi s‑au eliminat unele pierderi ascunse.

După efectuarea de noi măsurători debitul de apă înregistrat la intrare a fost de 976 m3 , comparativ cu cel de dinainte de 3.334 m3 pe zi, reprezentând o economie de 70%. Reducerea debitului de noapte minim a fost de la 120 m3 /oră la aproape 16 m3 /oră. În Mladost a fost pus în aplicare un program similar pe un district (DMA) cu 6737 m de reţea de apă potabilă, realizată între 1980 şi 1983, în cea mai mare parte din fontă, având 11.350 de consumatori (aproximativ 4.464 de imobile). Măsurătorile au indicat un debit de apă la intrare de 4.243 m3 pe zi, în medie, iar debitul facturat a fost de doar aproximativ 2.236 m3 , rezultând 2.007 m3 pierderi de apă în fiecare zi.

Timp de 4 luni s‑au întreprins diverse măsuri în zonă, pentru identificarea pierderilor de apă, cum ar fi înlocuirea sau repararea vanelor, înlocuirea branşamentelor, manevre de oprire şi deschidere a apei pe străzi şi montarea hidranţilor de incendiu. După efectuarea de noi măsurători, la intrare s‑a înregistrat debitul de apă de 1.322 m3, comparativ cu cel de dinainte de 4.243 m3 pe zi reprezentând o economie de 75%. Reducerea debitului de noapte minim a fost de la 130 m3/oră, la aproape 20 m3/oră.

Bilanţul

Pe baza acestor exemple de abordare individuală Compania de apă Sofiyska, a planificat pentru anul 2011 alte 48 de districte (DMA) care vor fi verificate folosind aceeaşi abordare. În consecinţă, rezultatul total pentru perioada ianuarie‑august 2011 este semnificativ: debitul total de intrare a apei în sistemul de alimentare cu apă potabilă a capitalei este cu 5,3 milioane m3 mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Valoarea pierderilor de apă potabilă a scăzut de asemenea cu 4,7 milioane m3 . Bilanţul este următorul – pierderile totale de apă potabila sunt de 55,48 % sau, pe scurt, în fiecare zi se vor pierde 51,69 m3 de apă pe kilometru de reţea de apă potabilă.

Rezultatele sunt clare atunci când vorbim despre DMA care au probleme, în principal de exploatare. Trebuie subliniat că abordarea DMA este utilă, în cazul în care pierderile de apă provin în principal din utilizarea ilegală a apei. Debitul total de apă pompat în reţea este mult mai mare datorită consumului de apă ilegal. Dar aici vorbim de un alt „diagnostic”, care implică costuri ridicate şi care este destul de dificil, dar nu şi imposibil, de identificat pe teren – branşările ilegale,

 

Maya Baneva, Veolia Apă Bulgaria