Către PIERDERI MINIME prin tehnologii, politici pro-active și sustenabile

Devenită deja tradițională, Conferința pentru Pierderi de Apă a poposit între 1 şi 3 februarie 2016 pentru cea de-a 8-a ediție în India, la Bangalore.


Organizată de Asociația Internațională a Apei IWA, Asociația Indiană a Companiilor de Apă IWWA şi cu sprijinul Consiliului de Alimentare cu Apă şi Canalizare din Bangalore ca şi cel al statului
Karnataka, Conferința cu tema „Către PIERDERI MINIME prin tehnologii, politici pro-active şi sustenabilitate”, s-a desfășurat pe parcursul a 26 de sesiuni cu circa 120 de prezentări şi în prezența a peste 700 de delegați. Evenimentul a beneficiat de participarea specialiștilor din domeniu din peste 38 de țări de pe toate continentele.


România a fost şi ea prezentă, prin dl. Alexandru Aldea – asistent la Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Hidrotehnică şi prin dl. Bogdan Ardeleanu – director al reprezentanței Seba Dynatronic Gmbh – SebaKMT în România.
Expoziția organizată în paralel cu conferința a găzduit peste 40 de ștanduri ale unor companii de exploatare sau producători de echipamente în care s-au prezentat tehnologii şi echipamente specifice acestui domeniu.


Punctul culminant al evenimentului a fost Adunarea CEO şi al Companiilor de apă, sesiune moderată de dl. Ganesh Pangare – director regional IWA pentru Asia Pacific având ca vorbitori lideri ca şi factori de decizie politică din domeniu.
Cea de-a treia zi a conferinței a oferit şi ea două sesiuni importante, una despre Managementul Contractelor iar cealaltă despre Considerații cu privire la economisirea apei. Scopul acestora fiind de a stabili un management sustenabil în domeniul „apei care nu aduce venituri”.


Toate celelalte sesiuni indiferent ca au foste orientate către aspectul economic, tehnic sau politic al pierderilor de apă, au generat discuții între participanți în spiritul îmbunătățirii strategiilor, tehnicilor şi echipamentelor care să le ofere operatorilor de rețele cele mai bune mijloace în lupta împotriva pierderilor.

Domnul Tim Waldron, Președintele Grupului de Specialiști în Pierderi de Apă al IWA a spus „este prima conferință majoră IWA ținută în India şi a avut un succes deplin, cu participanți din toată lumea împărtășind cunoștințe şi construind relații profesionale de lungă durată, cu scopul de a economisii apa care se pierde şi pentru a ajuta toate comunitățile din India”.
Water Loss 2016 a creat oportunități pentru transferul de tehnologii, schimbul de programe ca şi colaborarea în general între specialiștii din domeniu. Închiderea conferinței a marcat totodată transferul președinției Grupului de Specialiști în Pierderi de Apă al IWA către dl. Ronnie McKenzie din Africa de Sud, ales să preia această funcție.


În final dorim să menționăm că participarea României a fost marcată de cele trei prezentări susținute de Dl. As. Ing. Aldea: „Indicatorii de performanta în pierderile de apă – relevanță şi
inconsistență”, care a fost realizată împrună cu prof. dr. Anton Anton, „Instrumente software pentru calculul pierderilor de apă” ca şi „ILI vs. NRW în sistemele mari de alimentare cu apă – studiu de caz din România”, realizată împreună cu Will Jernigan, ultima fiind redactată împreună cu colegii domniei sale de la Facultatea de Hidrotehnică dl. Conf. Dr. Ing. Alexandru Dimache, dl. Șef Lucrări Dr. Ing. Iulian Iancu şi dl. As. Ing. Daniel Cornea. Dl. Ardeleanu a prezentat în cadrul sesiunii de detectare a pierderilor „Localizarea
pierderilor prin sisteme de monitorizare online pe magistrale şi artere”, un nou sistem realizat de SebaKMT şi care soluționează problema detecției în timp real a exploziilor de pe conductele de mari dimensiuni utilizate în rețelele de aducțiune ca şi de distribuție.
Bogdan Ardeleanu