Prezența sistemelor de conducte din materiale plastice în aplicații de canalizare gravitațion-ală îngropată datează din anii 70 al secolului trecut și s-a impus și diversificat tot mai mult în perioada următoare, în detrimentul materialelor “clasice”.

Figura  de mai jos prezintă evoluția ponderii principalelor materiale utilizate în sistemele de canalizare în perioada 1970 – 1997, conform unor date statistice pentru Suedia :

 

 

 

Ponderea principalelor materiale instalate în sisteme de canalizare în Suedia ( Albastru – Beton, Portocaliu – PVC-U, Brun – PE/PP,Verde – Alte materiale ).

Se poate observa că ponderea PVC-U a crescut constant, până la nivelul anului 1995, după care a început să scadă datorită apariției și apoi creșterii ponderii PE + PP.

 

În toată perioada considerată, ponderea utilizării betonului a scăzut accentuat, de la cca. 90% în 1970 la cca. 30% în 1997.

Studiu comparativ tehnico-economic

In cele ce urmează vom compara două soluții tehnice, utilizate in realizarea rețelelor de canalizare gravitaționale, din punct de vedere tehnic si economic. Incercăm să luăm in considerare comparativ, toate avantajele si dezavantajele ce provin din materialele si tehnicile de pozare utilizate,respectiv costurile de materiale și de pozare relevante celor doua soluții constructive.

Pornim de la considerentul că o rețea de canalizare trebuie să îndeplinescă pe lângă car-acteristicile hidraulice definite conform destinației, înca o serie de condiții tehnice și anume:

 

  • etanșeitatea rețelei (împotriva exfiltrațiilor fluidului transportat și înfiltrațiilor de apă din pânza freatică);
  • rezistența la sarcinile statice și dinamice preconizate în zona pozării (geostatice ale umpluturii și cele rezultate din trafic). Rețelele ce urmează a fi amplasate în afara zonelor verzi trebuie predimensionate și din acest punct de vedere. Predimensionarea constă de fapt în determinarea rigidității inelare necesare rețelei astfel ca să îndeplinescă condiția de etanșeitate, mai precis ca deformația îmbinărilor mufa/cep din orice punct al aliniamentului de pozare, să nu depașească 5% .La predimensionarea conductelor, pentru a determina rigiditatea inelară necesară, trebuie verificată respectarea condițiilor de deformare, ca urmare a solicitărilor statice și dinamice preconizate.

[ 1 ]Predimensionarea / Verificarea rețelei de conducte din punct de vedere static se va realiza conform  literaturii de specialitate: „Statica conductelor-Meszaros es Tarsai Mernoki Tanacsado Kft; Budapest 2010”, teorie prezentata in revista „Detectivii apei pierdute”, ediția Noiembrie 2018 anul VIII/nr.11 pag. 41-42.

 

 

 

Date generale ale comparației:

  • Stratificația conform studiului geotehnic al terenului unde se realizează construcția: sol vegetal cu grosimea de 50-70 cm, sub care avem argilă prafoasă plastic vârtoasă cu modulul de compresie Et=1,2 N/mmp la un grad de compactare naturală T=90%;
  • Tronson supus verificării : lungime=200m; adâncimi de pozare în intervalul H=1,50m; H=2,50m
  • Sarcini dinamice (de trafic): SLW60, se ia în calcul greutatea unei roți (100 KN) repartizată pe patul de pozare, după un unghi de 45°, și un factor dinamic între 1< µ ≤1,4;
  • Numărul căminelor de vizitare: câte unul la 50m (în total 5 bucați);
  • Va fi luată în calcul conectarea la rețea a 10 consumatori. Conectarea racordurilor se va face în căminele de vizitare.
  • Vor fi luate în calcul costurile medii de materiale si cu manopera (fara TVA) practicate în țară, la un curs de 1 euro = 4,75 lei.

 

A.Rețea realizată din conducte / fitinguri PVC-U și  cămine din beton

 

A.1.Estimarea costurilor de realizare

Costuri de materiale :

C1(țevi PVC-U DN250/6metri; SN8)= 69 euro/buc x 33buc= 2277euro

C2(cămine beton=5 baze/466,83lei/buc+12înălțatoare/135,91lei/buc+5reducții/150lei/buc+4inele de 10cm/55,65lei/buc +2inele de 5cm/35lei/buc + 22 garnituri cauciuc/46,46lei/buc) = 6363,69 lei = 1340 euro

C3( 80 mc-pietriș cu nisip de pozare transportat de la 30km) = 50lei x 80mc= 4000 lei =842 euro

Costuri cu manopera :

C4(săparea tranșeii/sprijiniri-15lei/mp și pregătirea amplasamentului căminelor)= 345mc x mecanizat 8lei/mc=345 x8 + 500 x15 =2760lei +7500lei =10260lei =2160 euro

C5(pozarea căminelor= pregatire fundație din pietriș compactat+beton egalizare-320lei/mc  + lansarea și îmbinarea elementelor + tarif utilaj de ridicat) = 5 x 500lei/cămin=3000lei = 631 euro

C6(lansarea si imbinarea conductelor)= 33buc x 15lei/buc =495lei = 104 euro

C7(realizarea conexiunilor de racordare a consumatorilor)= frezare locas garnitură DN160 în corpul căminului/20lei buc + garnitură insitu/ 36lei/buc = 10 x 20lei+10 x 36lei=560lei= 118 euro

C8(realizarea pozării propriu-zise = umplerea șantului cu material de pozare/compactarea manuală/mecanizată)= 20lei/mc x 345mc =6900 lei = 1452 euro

Cost Total = C1+ C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8 = 8924 euro

 

  1. Rețea realizată din Țevi /fitinguri cu perete multistrat si cămine modulare , din polipropilenă blockpolimer (PP-B)

 

B.1.Estimarea costurilor de realizare

Costuri de materiale :

C1(tevi PP-B multistrat DN/ID250/6metri; SN8)= 46 euro x 33 buc= 1518 euro

 

C2(5 buc cămine modulare din polipropilena-PRO1000=5 buc baze/200 euro+18inăltătoare/107 euro/buc+5buc con cu telescop/124 euro/buc+28 garnituri EPDM de 1000mm/20 euro/buc)

=4106 euro

Costuri cu manopera :

C4(săparea transeii/sprijiniri-15lei/mp si pregătirea amplasamentului căminelor)= 345mc x mecanizat 8lei/mc=345 x8 + 500 x15 =2760lei +7500lei =10260lei = 2160 euro

C5(pozarea căminelor= pregătire fundatie din pietris compactat + lansarea si imbinarea elementelor ) = 5 x 100lei/cămin=500lei = 105 euro

C6(lansarea si imbinarea conductelor)= 33buc x 15lei/buc = 104 euro

C7(realizarea conexiunilor de racordare a consumatorilor)= frezare locas garnitură DN160 in corpul căminului/8 lei buc + garnitura insitu/7,6 euro/buc = 80 lei+76 euro= 93 euro

C8(realizarea pozării propriu-zise = umplerea sanțului cu pământul extras /compactarea manuală/mecanizată)= 20lei/mc x 345mc =6900 lei = 1452 euro

 

Cost Total = C1+ C2+C4+C5+C6+C7+C8= 9592 euro

 

CONCLUZII :

Cele două soluții constructive corespund  cerinței privind deformația sub 5% a imbinărilor, condiție esențială a etanseității unei rețele de canalizare,dar putem scoate in evidență unele diferențe care au totdeauna influență pe durata construcției si a exploatării.

 

  Soluția cu tubulatura PVC-U si cămine din beton Soluția cu tubulatura PP-B si cămine injectate din polipropilenă blockpolimer
Etanseitatea sistemului cerință esențială d.p.d.v al protecției mediului Posibil reducere a etanseității in timp datorită:

-deteriorării betonului;

-deplasării bazelor căminelor față de aliniamentul tubulaturii,cauzand spargerea mufelor;

-cresterea deformației la imbinările mufă/țeavă in timp.

100% etans, minim 100ani

conform EN1277

Etanseitatea sistemului cerință esențială d.p.d.v al protecției mediului Posibil reducere a etanseității in timp datorită:

-deteriorării betonului;

-deplasării bazelor căminelor față de aliniamentul tubulaturii,cauzand spargerea mufelor;

-cresterea deformației la imbinările mufă/țeavă in timp.

100% etans, minim 100ani

conform EN1277

Caracteristici relevante cu standardele de referință -rigiditate inelară tubulatură:SN4(SN8)

-contracție longit.la cald <5%

-rezistența la soc(0°C) TIR<10%

 

-rigiditate inelară tubulatură: SN8kN/mp

-comportament la căldură:fără deformații

-rezistența la soc (-10°C)TIR<10%; EN1411

-rezistența la soc(23°C) TIR<10%;EN744

-flexibilitate inelară 30%;EN1446

Debit rețea Mai mare cu 10%
Realizarea lucrărilor de pozare -pat de pozare din pietris cu nisip

-pat de fundare din pietris si beton de egalizare pentru   cămine

-utilaj de ridicare pentru lansare cămin

-pozare cu pămantul excavat, compactat

-pat fundare pentru cămine din pămantul excavat si nisip, compactat

Conectare cămine de racord pentru consumatori -fitinguri de ramificație pe tronson

-sei mecanice de racord pe tronson

-perforare pereți cămin in situ

-perforare rapidă a pereților căminului in situ si conectarea racordurilor de la consumatori cu ajutorul mansetelor DN160
Costuri estimative de realizare  

    Mai mari cu 9 %
Termen estimativ de construcție  

Mai mic
Costuri de exploatare Mai mici

 

 

László Jancsó

Pipelife Romania

Trade registration number: J40/9133/1997
Legal address: Bucuresti Sector 1
Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Baneasa Technology Park