DEFINIREA CORECTA A PRODUSELOR COMPONENTE IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A PROIECTULUI

 

 

Studiind “Fisele Tehnice” care sunt parti componente ale documentatiilor de atribuire ale proiectelor in domeniul sistemelor de apa si canalizare, putem identifica o serie de cerinte inexacte/solutii nefundamentate din punct de vedere tehnic si in aceste cazuri se impune de regula solicitarea unor “clarificari” in vederea corectarii si corelarii acestor cerinte/solutii cu standardele si reglementarile in vigoare.Pe de alta parte daca aceste cerinte ‘inexacte si limitative” ingradesc prezenta pe piata a unor producatori, intra in conflict si cu “Legea Concurentei”.

Ne propunem in continuare sa insiram o serie de cerinte formulate inexact in diferite documentatii de atribuire si sa punem in paralel comentarii in ceea ce consta neconformitatea si recomandari de formulare corecta.

Imagini pentru pipelife

DEFINIRE  INCORECTA

COMENTAREA DEFINIRII INCORECTE / DEFINIRE CORECTA

-Produsul insotit de Declaratie de conformitate si agrement tehnic

-Produsul trebuie sa fie conform cu HG622/2004

Comercializarea produselor pentru constructii conform HG668/2017(de adoptare a Regulamentului UE 305/2011) nu mai solicita agrement tehnic pentru produsele la care exista un standard national aplicabil –se emite „Declaratie de conformitate” de catre producator conform EN 17050 in care se vor mentiona si „Rapoartele de inspectie independente”realizate la produsul tip.
Materia prima PVC-U , polivinilchlorid “dur”= “U”fara adaos de plastifiere Polivinilchlorid “dur”= “U”fara adaos de plastifiere nu mai este valabil conform standardului aplicabil EN1401  care o defineste ca PVC-U(  NEPLASTIFIAT)
Modul de elasticitate 100 MPa la 23°C pentru PE100 RC -Valoarea impusa ar trebui sa fie > 1000 MPa la 23°C cum au de altfel materiile prime PE100RC, fiindca si PE100 are peste 900MPa

-Materiile prime de ultima generatie din polietilena rezistente la crapatura (RC) nu sunt cuprinse inca in EN12201 (cum apar de exemplu cele multistrat ca anexa) deci ca atare li se aplica cerintele de performanta ale PE100.

Etanseitate-2,5 bari in zona mufelor Etanseitatea imbinarii mufa- teava la sistemele gravitationale trebuie sa corespunda la 0,5 bari si se testeaza conform EN 1277 supunand imbinarea la 5% deformare inainte de aplicarea presiunii de 0,5 bari
Incarcari din trafic de 60 tone Se vor realiza predimensionari statice a sistemului conducta – pat pozare pentru trafic de 60 tone – de catre proiectant sau producatorul tevii si se vor asigura “INSTRUCTIUNI DE POZARE”.
Durata de viata de 100 ani standardele de referinta /modelarile matematice stipuleaza o durata de viata de minim 50 de ani si faptul ca ac. sisteme vor rezista si 100 de ani, momentan sunt simple presupuneri, nefiind demonstrate.
Elasticitatea (E) a materialului  PVC-U E>3000N/mmp EN 1401-1 impune materia prima (PVC-U) policrorura de vinil neplastifiata cu valorile ale modulului de elasticitate minime in faza initiala de min.3200N/mmp
Rezistenta chimica la  PVC-U: valoarea pH-lui intere 2-13 conform DIN… la aceasta cerinta referinta este  ISO/TR 10358 care prevede valoarea pH-lui intere limitele  2-12
Baza caminului din material plastic: este realizata prin injectie, cu mufe flexibile de conectare in baza Bazele de camin nu se injecteaza cu mufe flexibile,dar pot fi echipate cu ele
Baza caminului se sudeaza prin termofuziune de coloana caminului pentru etanseitate Caminele fiind gravitationale lucreaza la 0,5 bari si din aceasta cauza nu se pot exclude etansarile cu garnitura, mai ales ca in continuare si tevile se etanseaza la imbinrea cep-mufa cu garnituri EPDM
Produsele vor fi Identificate prin cod de catalog

 

Codul de catalog nu este o cerinta de marcaj a standardelor de referinta in cazul tevilor din material plastic.
Parametrii tehnici –Caminul trebuie sa aiba maxim de rezistenta mecanica O performanta ar trebui sa fie totdeauna verificabila, deci ar trebui specificat conform standardului aplicabil sau conform cerintelor din proiect:Standardele de referinta -SR EN 13598-2 si SR EN 476- prevad ca rigiditatea inelara a caminului trebuie sa fie minim SN2kN/mp.In cazul cand sunt prevazute conditii de pozare iesite din comun(ex.nivel ridicat al apei freatice) ar trebui predimensionat SN-ul necesar
Conditii de trafic- „trafic stradal mediu”: Standardul de referinta impune anumite performante pentru produse, cum ar fi SN-ul, mai departe proiectantul trebuie sa aleaga produsul potrivit conditiilor din proiect : Rezistenta la sarcini statice si dinamice se verifica printr-un calcul static de verificare de unde rezulta SN-ul conductei si conditiile de pozare
Coloana caminului(SN10) trebuie sa preia incarcarile exterioare dinamice datorate traficului…

 

in cazul in care nu exista impunere rezultata din calcul static de predimensionare ,o rigiditate inelara de SN10kN/mp pentru coloana caminului este irelevant ( standardul SR EN 476 cere SN > 2kN/mp) iar pe de alta parte coloana caminului din material plastic NU preia niciodata sarcini dinamice, pentru asta se utilizeaza inelul de beton de descarcare a sarcinilor
Corpul statiei de pompare-Rigiditatea inelara a peretelui statiei trebuie sa fie conform… Rigiditatea inelara a corpului caminului statiei de pompare rezulta din tipul de conducta cu perete structurat utilizat la fabricatie,dar aceasta rigiditate in mod normal trebuie predimensionat printr-un proiect , functie de conditiile de pozare si exploatare  in diverse situatii prevazute de producatorul statiei
Tevile din material plastic( ) vor fi cu trei straturi, din care miezul interior este expandat,  conform EN13476-2 Definirea configuratiei peretelui, ca fiind din trei straturi din care miezul interior este expandat-este incorrect. Standardul nu impune o configuratie a peretelui exacta, ci stipuleaza cateva exemple tipice de forma printre care si cel amintit mai sus,fara a mentiona insa ca stratul din mijloc ar trebui sa fie expandat(sunt astfel de produse pe piata cu stratul din mijloc compact)

-Pe de alta parte standardul EN13476-2 impune numai forma tevii=lis atat la interior cat si la exterior,avand intre stratul exterior si interior un strat de umplutura sau goluri longitudinale/transversal,etc si performantele de executie,care de altfel sunt similare cu performantele tevilor multistrat cu peretele interior lis si exterior corugat de aceeas clasa, fabricate dupa EN13476-3

 

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Imagini pentru pipelife

 

László Jancsó

Pipelife Romania

Trade registration number: J40/9133/1997
Legal address: Bucuresti Sector 1
Sos. Bucuresti-Ploiesti 42-44, Baneasa Technology Park