Conferința WaterLoss 2022 (19-22 iunie 2022 Praga-Cehia) a reprezentat primul eveniment major dedicat specialiștilor în reducerea pierderilor de apă după mai bine de doi ani de restricții de călătorie, conferințe online și webinarii.

Scopul conferințelor WaterLoss este acela de a prezenta și discuta cele mai recente evoluții, strategii, tehnici și aplicatii ale celor mai bune practici în domeniul reducerii și managementul pierderilor de apă.

Deși ultima conferință WaterLoss 2020 din Shenzen (China) organizată online a avut un succes major având o participare fără precedent, conferința de anul acesta organizată în frumosul oraș Praga (Cehia) a fost un eveniment foarte așteptat pentru restabilirea contactelor și întâlnirea cu colegii și prietenii din întreaga lume.

La ceremonia de deschidere au fost discursuri de bun venit din partea distinșilor invitați David Stránský (CzWA, ČVUT), Stuart Hamilton (IWA WLSG), Aleš Kendík (Min. Agriculturii, CZ), Lukáš Záruba (Min. Mediului, CZ), Petr Mrkos (PVK), Ladislav Tuhovcak (CzWA, VUT) și Jiri Paul (CzWA, VAK Beroun) urmat de un concert susținut de Stepan Prazak și Jolana Haniková.

Subiectele abordate au fost foarte diverse, discursurile au fost susținute în trei săli simultan, fiecare sală abordând o temă principală, dintre care amintim:

– Tehnologii, strategii, echipamente de detectare a pierderilor de apă

– Managementul activelor

– Contorizare inteligentă

– Sistem de distribuție inteligent

– Managementul presiunilor

– Studii de caz

– Soluții innovative de Inteligență Artificială (IA) și modelare hidraulică

– Indicatori de performanță, benchmarking, stabilire obiective

– Modele innovative de localizare a pierderilor de apă

– Colectarea datelor NRW și instrumente pentru o mai bună luare a deciziilor

– Sectorizare (DMA)

– Contracte de reducere NRW bazate pe performanță

– Alimentarea intermitentă cu apă

– Consolidarea capacităților și probleme de resurse umane

În pauzele dintre discursuri a putut fi vizitată expoziția principalilor furnizori de tehnologie utilizată în managementul pierderilor de apa:  Xylem, AIUT, Crowder Consulting, DHI, Fast Claire Group, Miya, SebaKMT (Megger Germany GmbH), Sewerin, Water Wise System, AP Sensing , Aquarius Spectrum, ASTERRA, Gutermann, HWMGlobal, HydroScanGroup, ISOIL, Rezatec.

Această prezentare necesită JavaScript.

După ce în preziua conferinței a avut loc o sedință închisă al grupului de specialitate privind pierderile de apă (WLSG) al Asociației Internațională a Apei (IWA), la sfârșitul zilei a doua a avut loc și o ședință deschisă la care au putut participa toate persoanele prezente la conferință. A fost prezentată activitatea grupului, respectiv proiectele și evenimentele planificate pentru viitorul apropiat.

La această conferință România a fost reprezentată cu două lucrări scrise și susținute de dl. prof. Alexandru Aldea de la UTCB  Facultatea de Hidrotehnică, membru WLSG. Dl. prof. a tratat subiectul principalilor indicatori de performanță, subliniind faptul că pentru o evaluare concludentă a pierderilor de apă nu ajunge să ne raportăm numai la pierderi de apă exprimate procentual.

Această prezentare necesită JavaScript.

În cea de-a doua lucrare dl. prof. Alexandru Aldea a arătat documente foarte interesante, rapoarte tehnice în care Compania de apă din București în perioada 1925-1940 avea preocupări foarte serioase referitoare la reducerea pierderilor de apă. Se întocmeau balanțe ale apei și se cunoșteau indicatori de performanță al rețelei. Am putea spune că în România a existat încă de la începutul dezvoltării sistemelor de apă preocupări și rezultate în managementul pierderilor de apă. Lipsa tehnologiilor actuale (tot ce cuprinde SMART, DMA, IOT etc.) nu trebuie să fie un impediment, ea reprezintă doar o consecință a dezvoltării, dar există rezultate și fără a avea cea mai avansată materie tehnologică. Este însă foarte important de conștientizat că această activitate trebuie desfășurată consecvent și permanent, pentru că datorit faptului că această activitate a fost întreruptă după 1940 , practic a însemnat reluarea activității de la zero în anii 2000. Prezentarea poate fi urmărită pe canalul youtube Detectivii Apei Pierdute.

 

 

 

Tot despre Romania a vorbit și domnul Cor Merks, consultant din Olanda, care a prezentat sistemul de la Apavital Iași în lucrarea intitulată:

Preparation of an intelligent Asset Management Plan for better water management. Pregătirea unui Program de management al activelor inteligent pentru o gospodărire al apei mai eficientă.

Ca o mică concluzie aș putea menționa un interes deosebit arătat sectorizării (în care se pune un accent deosebit pe modelarea hidraulică pentru a înțelege sistemul, DMA virtual sau temporar, acuratețea contorizării), managementul presiunilor (la care din nou modelarea hidraulică joacă un rol deosebit), resursa umană necesară în teren (echipe în teren cu o planificare zilnică a identificării pierderilor de apă), contracte de reducere a pierderilor de apă bazate pe performanță, tehnologia IoT. Toate aceste activități necesită o strategie bine gândită la nivel de operator, iar investițiile trebuie făcute și pe baza unor indicatori financiari clari.

Această prezentare necesită JavaScript.

A fost minunat să pot fi prezent la IWA Water Loss 2022, Praga Cehia, să învăț de la peste 380 de specialiști veniți  din 58 de țări. Multumesc pentru schimbul de experiență și partajarea cunoștintelor privind reducerea cu success a pierderilor de apă. Este necesar să ne încărcăm bateriile și să găsim noi oportunități și soluții de a reduce pierderile de apă. Următoarea conferință internațională privind pierderile de apă a fost stabilită pentru 2024 la San Sebastian în Spania.

 

Pentru încheiere am ales câteva idei minunate primite de la prietenii noștri

Bambos Charalambous

-As a utility don’t try to be the best straight away try to be better than yesterday

– Make a start, don’t wait, take one secure step forward at the time

-Ca utilitar, nu încercați să fiți cel mai bun imediat, încercați să fiți mai bun decât ieri

– Începeți, nu așteptați, faceți un pas sigur înainte la momentul respectiv

Staurt Hamilton

When you are progressing it’s a hard ladder you climb. Each problem you have is a weight and you need to remove this weight to allow you to continue the steady climb up the ladder…..it is not an escalator that you stand on and it takes you to the top with no effort or work

Când progresezi, te urci pe o scară grea. Fiecare problemă pe care o aveți este o greutate și trebuie să eliminați această greutate pentru a vă permite să continuați urcarea constantă pe scară… nu este o scară rulantă pe care stați și vă duce în vârf fără niciun efort sau muncă.

Jurica Kovac

Two good ideas I like from the conference;

  1. Upgrade regarding UARL by Kate Stanton-Davies (Allan Lambert) – SCF calculator
  2. Research in domain of managing air in intermittent water supply systems by Dewi Rogers.

Doua idei bune care mi-au plăcut la conferință

  1. Upgradarea UARL realizată de Kate Stanton-Davies (Allan Lambert) – calculator SCF
  2. Cercetări în domeniul managementului aerului în sistemele intermitente de alimentare cu apă realizat de Dewi Rogers.

Bojan Ristovski

Directive of drinking water quality-to achive leakage threshold by January 2026 (equal or less 1.5 ILI) -not apptopriate for most of the countries)

But positive step in pushing the water utilities to deal with leakage.

Utility staff should be motivated to work on NRW and should be more incentives.

And of course strong regulators to follows utility level of leakage and find appropriate penalties if they do not get the NRW target.

Directiva privind calitatea apei potabile – pentru a atinge pragul de scurgeri până în ianuarie 2026 (egal sau mai mic ILI – 1,5) – nu este pentru majoritatea țărilor.

Dar pași pozitivi în împingerea companiilor de utilități să facă față scurgerilor.

Personalul companiilor de utilitîți ar trebui să fie motivat să lucreze la NRW și ar trebui să fie mai multe stimulente.

Autoritățile de reglementare să urmărească nivelul scurgerilor și să găsescă sancțiuni adecvate dacă nu obțin ținta NRW.

Cor Merks

  1. Accuracy/inaccuracy of large diameter water flow meters (“master meters”) must absolutely be known better. Lesson from i.e., Mikal Wilmott (Severn Trent & WRc) and the USA: George Kunkel and Steve Cavanaugh.
  2. Use the two “old” Four Pillar Diagrams (one for Real Losses and one for Apparent Losses) to check what you have already implemented, and where you can further improve by combining the proven old concepts and innovations. Lesson from me based on work in the Netherlands, Oman, Qatar, and Romania.

1.Precizia/imprecizia debitmetrelor cu diametru mare (contoare mari) trebuie cunoscută mai bine. Lecție prezentată de Mikal Wilmott, George Kunkel și Steve Cavanaugh.

2.Utilizați cele două “vechi” diagrame cu patru piloni (Pierderi reale/Pierderi aparente) pentru a verifica ceea ce ați implementat deja și unde vă puteți îmbunătăți în continuare combinând conceptele și inovațiile vechi dovedite. Lecție prezentată de mine (Cor Merks) bazată pe munca din Olanda, Oman, Qatar și România.

Gary Wyeth

My two main takeaways from the conference were:

1 The development of the Prague recommendations, based on the panel discussions held on the last day

2 The development of the DMA Guidance Notes, which should be released soon

 

1.Elaborarea recomandărilor de la Praga, pe baza discuțiilor din ultima zi

2.Dezvoltarea Notelor de orientare DMA, care ar trebui să fe lansate în curând

 

*******************************

in Praga apa trece prin contor – chiar si apa cailor

Redactat: ing.Alin Anchidin

Detectivii Apei Pierdute

 

Links

International Water Association – https://iwa-network.org/

The Water Loss Specialist Group – https://iwa-connect.org/group/water-loss

WATER LOSS 2022 CONFERENCE PRAGUE https://www.waterloss2022.org/